Olet täällä

Pienpuun korjuuseen saatavissa 3,75 miljoonaa euroa lisää kemera-tukea

Nuorten metsien harvennushakkuiden yhteydessä korjataan pienpuuta, jota polttamalla tuotetaan energiaa kotimaan lämpö- ja voimalaitoksissa. Pienpuuta tarvitaan energiantuotantoon lähivuosina aiempaa enemmän, kun turpeen käyttö vähenee. Valtion lisätalousarviossa myönnetty 3,75 miljoonaan euron lisätuki on tarkoitettu juuri tällaisten nuorten metsien hoitotöihin, joissa korjataan pienpuuta. Samalla hoidetaan liian tiheinä kasvavia nuoria kasvatusmetsiä.

Nyt myönnetyllä lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän ja sen korjuualaa on mahdollista lisätä noin 8 700 hehtaarilla. Nuorten metsien hoitoa ja pienpuun korjuuta on nyt mahdollista tehdä kemera-tuella yli 45 000 hehtaarin alalla koko maassa.  

Lisätuen jälkeen kuluvan vuoden kemera-varoja puuntuotannon tukemiseen on 58,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 miljoonaa euroa viime vuoden käyttöä enemmän. 

Jopa 400 € hehtaarituki kannattaa hyödyntää 

Lisätuki vauhdittaa myös nuorten metsien hoitotöitä. Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria.  

"Nuorten metsien harvennukset on tärkeää tehdä oikeaan aikaan, että metsä kasvaisi hyvin. Valtion osoittama tuki kannattaa hyödyntää täysimääräisesti", sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan metsänomistajille 230 euroa hehtaarilta kohteissa, joilla tukiehdot täyttyvät. Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 eurolla, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Vähimmäismäärä kerätylle pienpuulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.  

Metsäkeskus kartoittaa pienpuun korjuukohteita 

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun lisätuen lisäksi Metsäkeskukselle osoitettiin lisätalousarviossa 250 000 euroa töiden aktivointikampanjaan ja hallinnointiin. Metsäkeskus kannustaa kampanjallaan käyttämään lisätukea.  

Tuen avulla Metsäkeskus pystyy kartoittamaan yritysten energiapuun kysyntää ja tunnistaa sopivia korjuukohteita paikkatietojen avulla. Ilman laajaa yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten, lämpöyrittäjien ja metsäenergian hankintayritysten kanssa nuoren metsän hoidon lisäämisessä ei onnistuta arvioidaan Metsäkeskuksesta.   

Lisätietoa kemera-tuista löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

 

Lähde: Metsäkeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä