Olet täällä

Kemera-tuki metsänhoitotöihin vähentynyt pahoin, mutta ympäristötuen käyttö kiinnostaa

Metsänhoitotöiden kemera-tukia on maksettu alkuvuodesta metsänomistajille 9,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes viidenneksen viime vuotta vähemmän.

Taimikon varhaishoitoon ja ilman pienpuun korjuuta tehtyihin nuoren metsän hoitotöihin maksetut tuet ovat lähes puolittuneet edellisvuodesta samoin kuin suometsätöiden tukikin. Pienpuun korjuualueiden kemera-tukimaksut ovat laskeneet kymmenyksen.

Metsäteiden kunnostukseen tukea on maksettu puolitoista kertaa enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.  

Tukien maksut pienentyneet pahimmillaan 40 prosenttia

Tukien maksut ovat kasvaneet hieman Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa sekä 40 prosentilla Lapissa. Kaikissa muissa maakunnissa tukien maksut ovat laskeneet. Lasku on ollut suurimmillaan 40 prosentin suuruusluokkaa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.   

Kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin 3,75 miljoonaa euroa lisävaroja nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-tukeen. Lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän.

Pienpuun tarve energiantuotannossa kasvaa lähivuosina, kun turpeen käyttö vähenee.  

"Nyt on erinomainen mahdollisuus kunnostaa harvennustarpeessa olevia nuoria metsiä ja varmistaa osaltaan energiapuun saatavuutta", kannustaa elinkeinopäällikkö Nuutti Kiljunen Suomen metsäkeskuksesta.  

Luonnonhoitovarojen käyttö edelleen voimakkaassa kasvussa 

Luonnonhoitovaroja on maksettu metsänomistajille ja luonnonhoitohankkeita toteuttaville toimijoille kiivaasti alkuvuodesta. Huhtikuun loppuun mennessä luonnonhoitovaroja oli maksettu noin 2,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 20 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.  

Erityisesti kasvussa on ympäristötukien käyttö. Ympäristötukia on maksettu alkuvuodesta noin 2 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana maksetut tuet ovat kohdistuneet pääosin viime vuoden lopulla valmisteltuihin sopimuskohteisiin.  

Luonnonhoitohankkeiden varojen käyttö on lähtenyt edellisvuotta hitaammin käyntiin, ja tukivaroja on huhtikuun loppuun mennessä maksettu noin 160 000 euroa. 

Kemera-tuki kannattaa hyödyntää 

Valtion kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Viime vuonna Metsäkeskus maksoi kemera-tukia metsänomistajille puuntuotantoon 50 miljoonaa euroa ja metsäluonnonhoitoon 8,4 miljoonaa, josta ympäristötukia oli 7,5 miljoonaa euroa. 

Kemera-tukea voi hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen, suometsien hoitoon, metsäteiden kunnostukseen ja rakentamiseen, terveyslannoitukseen, luonnonhoitotöihin tai hakea metsänomistajille maksettavaa ympäristötukea. Taimikon varhaishoitoon sekä nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen tukea voi hakea Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Siellä voi täyttää myös suojeluselvityksen, jonka avulla metsänomistaja voi helposti selvittää, onko hänen metsässään oleva luontokohde oikeutettu ympäristötukeen. 

Lisätietoa alkuvuoden kemera-tukimaksuista maakunnittain ja työlajeittain löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

 

Lähde: Metsäkeskus

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä