Olet täällä

Ilmoitetut metsätuhohakkuut näkyvät nyt kartalla

Metsänomistajien ja toimijoiden ilmoittamia metsätuhohakkuita pääsee nyt katsomaan uudesta karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Tiedot päivittyvät palveluun kerran vuorokaudessa. Karttapalvelusta on apua esimerkiksi etämetsänomistajille ja toimijoille myrsky- ja hyönteistuhotilanteen seurannassa. 

 

Kuvakaappaus karttapalvelusta, johon on koostettu ilmoitetut metsätuhohakkuut eri puolilta Suomea.

Suomen metsäkeskuksen uudessa karttapalvelussa näkyvät eri puolilla Suomea ilmoitetut metsätuhohakkuut. Kartalla näkyvät eläin-, hyönteis-, lumi-, myrsky- ja sienituhojen vuoksi suunnitellut hakkuut, joista on tehty metsänkäyttöilmoitus.    

Palvelusta voi helposti seurata eri tuhojen esiintymistä valitulla ajanjaksolla. Käyttäjä voi tarkentaa karttaa haluamaansa kohtaan, jolloin havaintopisteet tarkentuvat metsänkäyttöilmoituskuvioiksi. Palvelussa on myös tietoja ilmoitetuista tuhohakkuupinta-aloista maakunnittain ja kunnittain. Tiedot päivittyvät palveluun metsänkäyttöilmoituksista päivittäin.    

Metsänkäyttöilmoituksen tuhonaiheuttaja –kohtaan tulee merkitä tieto tuhosta, jonka vuoksi hakkuuta suunnitellaan.    

– Kartalla näkyvissä tuhohakkuukuvioissa on huomioitu myös ne merkinnät, jotka on tehty metsänkäyttöilmoituksen hakkuutapa- ja hakkuun tarkoitus –kohtiin. Erityisen tärkeää on kuitenkin saada tietoa tuhonaiheuttajasta, sanoo paikkatietoasiantuntija Mikko Kesälä Suomen metsäkeskuksesta.    

Palvelusta apua metsätuhotilanteen seurantaan   

Karttapalvelu tuhohakkuuilmoituksista voi auttaa erityisesti etämetsänomistajia. Esimerkiksi voimakkaiden tuulien ja myrskyn jälkeen metsänomistaja voi seurata, onko oman tilan lähellä tehty metsänkäyttöilmoituksia tuulituhohakkuista.    

– Karttatietojen avulla metsänomistaja voi arvioida oman tilaansa kohdistuneen tuhon todennäköisyyttä ja ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisten tuhojen kartoittamiseksi, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.   

Kuusikoiden kirjanpainajatuhot ovat olleet viime vuosina Euroopassa ja eteläisessä Ruotsissa jokakesäinen vakava ongelma. Laajamittaisten tuhojen riski kasvaa myös Suomessa lämpimien kesien ja pitkien poutajaksojen vuoksi. Palvelun avulla metsäalan toimijat ja metsänomistajat voivat seurata kesän aikana hyönteistuhojen maantieteellistä ilmaantumista ja etenemistä. Tämä osaltaan helpottaa hakkuiden kohdistamista kuvioille, joissa riski tuhojen leviämiseen on suurin.    

Metsätuhot-karttapalvelu on tuotettu Tuulituhohaukka-hankkeessa, joka on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Hiilestä kiinni -hankekokonaisuutta. 

Metsätuhot-karttapalvelu  on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Kommentit

Samankaltaista sisältöä