Olet täällä

Puun ulkomaankauppa kasvoi kovaa alkuvuonna

Metsäteollisuuden viennin arvo oli Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan tammi–toukokuussa reaalisesti 5,09 miljardia euroa, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. Yksin toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 1,14 miljardia euroa.

Eniten tammi-toukokuussa vietiin kartonkia, jonka osuus metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta oli 26 prosenttia. Paperin osuus oli 23 prosenttia ja massan 20 prosenttia. Sahatavaran osuus metsäteollisuuden viennin arvosta oli 18 prosenttia.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo kasvoi tammi-toukokuussa reaalisesti kolme prosenttia vertailukaudesta ja oli 3,71 miljardia euroa. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo nousi 17 prosenttia ja vientimäärä kahdeksan prosenttia. Aikakauslehtipaperin vientiarvo laski kolme prosenttia, mutta vientimäärä kasvoi 12 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 24 prosenttia ja vientimäärä 18 prosenttia. Kartongin vientiarvo taas kasvoi kahdeksan prosenttia ja vientimäärä 16 prosenttia.

Puuteollisuuden viennin arvo oli Luken ennakkotilastojen mukaan tammi-toukokuussa 1,38 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 35 prosentin reaalista nousua vertailukaudesta. Sahatavaran viennin arvo nousi Luken tilastojen mukaan edellisvuodesta 46 prosenttia ja vientimäärä 21 prosenttia. Vanerin vientiarvo taas kasvoi 29 prosenttia ja vientimäärä 35 prosenttia.

Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotietojen mukaan puun ulkomaankaupan kasvu on jatkunut myös kesäkuussa. Sen mukaan puutavaran viennin arvo kasvoi 53 prosenttia kesäkuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi 18 prosenttia ja paperimassan vienti 41 prosenttia viime kesäkuuhun verrattuna.

Toukokuussa 2021 Suomeen tuotiin puuta 1,13 miljoonaa kuutiometriä. Tammi-toukokuussa puun tuonnin määrä päätyi 5,41 miljoonaan kuutiometriin ollen seitsemän prosenttia suurempi verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan.

Tammi-toukokuussa 2021 tuodusta puusta oli kuitupuuta 53 prosenttia, haketta 34 prosenttia ja tukkipuuta neljä prosenttia. Kuitupuun tuonti kasvoi edellisen vuoden alkuun verrattuna 12 prosenttia ja hakkeen väheni prosentin verran. Tukkipuun tuonti laski kahdeksan prosenttia.

Puun tuonti ja vienti kuukausittain

 

Lähteet: Helsingin sanomat ja Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä