Olet täällä

Uusimman inventoinnin mukaan metsiemme kasvuvauhti on hidastunut

Suomen maapinta-alasta 86 prosenttia eli 26,2 miljoonaa hehtaaria on metsätalousmaata. Metsätalousmaasta reilu kolme neljäsosaa on metsämaata, kymmenen prosenttia heikompikasvuista kitumaata ja 13 prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata. Metsäautoteitä ja muita metsätalouden tarvitsemia huoltoaloja on metsätalousmaan pinta-alasta prosentin verran. Metsämaata on 66 prosenttia Suomen maa-alasta.

Metsätalousmaasta kolmasosa on soita ja loput kankaita. Yli puolet suoalasta muodostuu rämeistä ja neljäsosa korvista. Avosoiden osuus on 17 prosenttia. Nykyisestä suoalasta reilu puolet on ojitettu.

Yksityishenkilöt omistavat metsätalousmaasta puolet mutta puustosta kaksi kolmasosaa

Metsätalousmaasta 52 prosenttia on yksityishenkilöiden omistuksessa, 35 prosenttia kuuluu valtiolle ja seitsemän prosenttia yhtiöille. Loput kuusi prosenttia ovat kuntien, seurakuntien ja yhteisöjen omistuksessa.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 506 miljoonaa kuutiometriä. Neljäsosa puuston tilavuudesta on soilla ja loput kankailla.

Yksityishenkilöt omistavat puuston tilavuudesta kaksi kolmasosaa, yhtiöt vajaan kymmenyksen ja valtio reilu viidesosan. Puuntuotannon maalla on 89 prosenttia puuston tilavuudesta. Puuntuotannon ulkopuolelle jäävät muun muassa suojelualueet.

Puuston tilavuus suurentunut

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 122 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on 148 ja Pohjois-Suomessa 90 kuutiometriä hehtaarilla. Maakunnittain tarkasteltuna suurin puuston keskitilavuus löytyy Kanta-Hämeestä, 172 kuutiometriä hehtaarilla. Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Ahvenanmaalla puuston keskitilavuus ylittää 160 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa puuston keskitilavuus jää reilusti tämän alle, 78 kuutiometriin hehtaarilla.

Suomessa on metsämaalla kuollutta puuta 6,1 kuutiometriä hehtaarilla. Tästä reilu 70 prosenttia on maapuuta ja loput pystypuuta. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 4,8 ja Pohjois-Suomessa 7,7 kuutiometriä hehtaaria kohden.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain

Puuston vuotuinen kasvu on pienentynyt metsä- ja kitumaalla

Tuoreimman tiedon mukaan kasvu on 103 miljoonaa kuutiometriä ja keskikasvu 4,6 kuutiometriä hehtaarilla. Edelliseen inventointiin verrattuna puuston vuotuinen kasvu on pienentynyt. Vähennystä on ollut männyn kasvussa, sen sijaan kuusen kasvu on suurentunut.

Metsämaalla puuston vuotuinen keskikasvu hehtaarilla on 5,1 kuutiometriä. Maakunnista Kanta-Hämeessä on suurin puuston keskikasvu, 8,5 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla. Lapissa keskikasvu jää 2,1 kuutiometriin hehtaarilla.

Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla puulajeittain

Tiedot perustuvat vuosina 2016–2020 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) (Uutinen kokonaisuudessaan täällä.)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä