Olet täällä

Hakkuualan raivaus

Hakkuualan raivaus eli uudistumista haittaavan jätepuuston poisto aloittaa metsän uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Raivauksessa pyritään tekemään tilaa istutetuille ja siemensyntyisille uusille taimille. Hakkuualan ennakkoraivaus helpottaa hakkuuta eikä raivauspuuta tarvitse sahata hakkuutähteiden seasta. Viimeistään raivaus pitäisi tehdä ennen metsänviljelyä.

Vesomisen estämiseksi voidaan lehtipuiden kannot kantokäsitellä tai pystyyn jätettävät lehtipuut taskuttaa raivauksen yhteydessä. Myös hakkuun yhteydessä kaadettavien lehtipuiden kannot kannattaa käydä käsittelemässä. Varsinkin haapojen kantokäsittely tai taskutus vähentää huomattavasti taimikon perkaustarvetta ja kustannuksia.

Runsaasti lehtipuun vesakkoa tai monivuotisia rikkakasveja kasvavalle alueelle voidaan raivaus tehdä lehvästöruiskutuksena aivan kuten peltoviljelyksillä torjutaan juolavehnää. Lehvästöruiskutuksen etu muihin menetelmiin verrattuna on, että se samalla kertaa torjuu juuri- ja kantovesat sekä monivuotiset rikkakasvit. Rehevillä kasvupaikoilla useimmiten monivuotiset rikkakasvit kuten kastikka estävät luonnontaimien synnyn.

Samankaltaista sisältöä