Olet täällä

Metsikön perustaminen kylvämällä

Mänty soveltuu parhaiten kylvöön. Männyn kylvöä suositellaan kuivahkoille ja karuille maille sekä vastaaville turvemaille. Männyn ja kuusen sekakylvöstä on myös hyviä kokemuksia. Pelkän kuusen kylvöön liittyy paljon riskejä. Rauduskoivua voidaan uudistaa kylväen reheville kangasmaille. Kylvö vaatii onnistuakseen lähes aina maanmuokkauksen. Routiville maille kylvö sopii huonosti, joten ne kannattaa istuttaa.

Samankaltaista sisältöä