Olet täällä

Perkaus

Taimikon perkauksen tavoitteena on suojata arvokkaimpia havu- ja lehtipuita muiden lehtipuiden haitalliselta kilpailulta. Haitallista lehtipuuta on lähinnä kanto- ja juurivesoista syntynyt nopeasti kasvava ja herkästi lahoava lehtipuuvesakko. Taimikon kehitystä haittaamaton lehtipuusto voidaan jättää kasvamaan.

Vesomisen estämiseksi voidaan kaadettujen lehtipuiden kannot kantokäsitellä kaadon jälkeen. Verhopuusto voidaan hävittää kuusentaimien päältä taskuttamalla. Tällöin verhopuusto häviää hitaasti aiheuttamatta taimille liian nopeaa olosuhteiden muutosta.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä