Olet täällä

Harvennus

Taimikon harvennuksessa tehdään tilaa parhaille kasvatettaville puille. Tavoitteena on kannattava, hyvälaatuinen, monimuotoinen ja terve metsä.

Mänty- ja koivuvaltaiset taimikot harvennetaan 4-7 metrin ja kuusivaltaiset 4-5 metrin valtapituudessa. Suositeltava tiheys harvennuksen jälkeen on männyllä 1800-2000 kpl/ha, kuusella 1600-1800 kpl, rauduskoivulla 1600 ja hieskoivulla 2000.

Hirvien suosimilla alueilla kannattaa harvennusta tehdä hirvien ehdoilla ja jättää puusto tavanomaista tiheämmäksi. Näillä alueilla tarvitaan useasti kaksi harvennuskertaa. Juurikääpäalueilla on syytä jättää monipuolinen puulajijakauma, jos harvennuksessa taimista löytyy runsaasti lahon alkuja. Ensiharvennuksessa yllätys voi olla suuri, jos puolet puista on jo keskeltä lahoja.

Samankaltaista sisältöä