Olet täällä

Metsänlannoituksen tavoitteet

Puuntuotantolannoitus lisää metsän tuottoa kasvua parantamalla. Tuottovaatimus toteutuu parhaiten, kun nopeutuva kasvu tuottaa enemmän ja lyhyemmässä ajassa laadukasta ja hyvähintaista tukkipuuta. Lannoitus on paras esimerkki tuottavasta metsänhoidosta. Sen tuotto on nyt erinomainen. Kun haluat metsästäsi todellista arvokasvua, sinun kannattaa lannoittaa.

Terveyslannoituksilla hoidetaan maan kuntoa ja pidetään yllä metsän elinvoimaa. Terveyslannoitus estää ja korjaa ravinneperäisiä puuston kasvuhäiriöitä. Viljavien kivennäismaiden boorin puutosalueet ja turvepeltojen metsitysalat sopivat esimerkiksi. Suometsissä terveyslannoitus on usein tarpeen metsänparannustöiden tulosten turvaamiseksi. Jos metsässäsi kivennäismaalla kuusen latvat pyöristyvät tai suometsässä neulaset kellastuvat, kutsu metsäammattilainen paikalle.

Ravinnetalouden hoito perustuu omistajansa metsälleen asettamiin tuottotavoitteisiin ja metsän tarpeisiin. Perussääntö on, että selvitetään puuston ravinnetarve ja valmistetaan ravinnesisällöltään tarvetta vastaava lannoite puhtaista raaka-aineista. Jätteiden käyttö lannoitteena harvoin täyttää nämä "laatuvaatimukset".

Kangasmailla kasvua rajoittaa useimmiten typen puute. Paikoin happamat sateet lisäävät ainakin kalium-, kalsium- ja magnesiumlisäyksen tarvetta.

Turvemailla on yleistä fosforin, kaliumin ja boorin puute. Viljavilla soilla on typpeä runsaasti muihin ravinteisiin nähden, jolloin voi syntyä kasvuhäiriöitä. Ravinnesuhteita korjaava lannoitus on silloin välttämätöntä. Kunnostusojituksen yhteydessä on aiheellista selvittää puuston ravinnetila ja hoitaa alue kerralla kuntoon.

Kasvuhäiriöiden syynä on yleensä huono ravinnetila yksin tai yhdistyneenä muihin metsätuhoihin. Ravinnehäiriöt aiheuttavat runsaasti metsitysten epäonnistumisia. Usein on kysymys vain yhdestä ravinteesta esim. parista boorikilosta hehtaaria kohti. Monioireisina kasvuhäiriöiden syyt ovat hankalia määrittää. Ravinnetilan toteamiseksi on paras tukeutua ravinneanalyyseihin.

Tutustu Yara Suomen metsänlannoitusoppaaseen

Samankaltaista sisältöä