Olet täällä

Metsälannoitteen hankinta, varastointi ja levitys

Lannoitteet tilataan maatalouskaupan kautta. Maatalouskauppa sopii asiakkaan kanssa hinnan ja kuljetuksen. Lannoitteet toimitetaan pääsääntöisesti 650 kg:n suursäkeissä ja 40 kg:n säkeissä 1200 kg:n lavoilla. 

 Lannoitteet on varastoitava huolellisesti, sateelta, tuulelta ja auringolta suojattuna. Parhaiten lannoitteet säilyvät varastoituina sisätiloissa, mutta ohjeita noudattaen niitä voidaan lyhytaikaisesti varastoida ulkona levityspaikan läheisyydessä. Ennen varastopaikan valintaa on syytä varmistua käytettävästä levitysmenetelmästä ja ajankohdasta.

 

Suursäkkiä on käsiteltävä niin, että se ei riipu ihmisten tai vaurioherkkien laitteiden päällä. Viillä säkki auki suursäkin avaajalla tai pitkävartisella vesurilla. Riippuvan säkin alla ei saa työskennellä. Kuivarakeistettujen lannoitteiden käsittelyssä syntyy aina jonkin verran pölyä, jota vastaan on aihetta suojautua.

Lannoitteet levitetään pääosin helikopterilla ja metsätraktorilla. Omatoiminen voi tehdä levityksen käsin tai maataloustraktorilla. Lentolevitys ja maakonelevitys ovat urakoitsijoiden työtä ja sopivat metsänomistajien yhteishankkeisiin. Metsäorganisaatiot toteuttavat yhteishankkeita, joiden avulla levityskustannus pienenee. 

Ilmasta tehtävän yhteislevityksen ohjeellinen alaraja on noin 100 ha ja 50 tonnia lannoitteita 3-5 varastopaikalta lennettynä. Tilakohtaiset pinta-alat voivat olla pieniä (muutama hehtaari) ja yksittäiset kuviot jopa hehtaarin luokkaa. Silti tarvitaan työmaiden  keskittämistä, jotta kaluston siirto- yms. kustannukset pysyvät kurissa.

Lannoitteet levitetään lumettomaan maahan. Suomensalpietarin paras levitysaika on keväästä alkusyksyyn, Urean syksyllä ja muiden lannoitteiden koko lumeton aika.

Samankaltaista sisältöä