Olet täällä

Lannoitus on tuottava investointi

Lannoituksen kannattavuus on ylivoimainen ykkönen metsänhoidon työlajien joukossa. Lannoitus tuottaa enemmän puuta, nopeuttaa runkojen järeytymistä tukeiksi ja aikaistaa leimikon tekoa. Tukkileimikoita ostaja kysyy aina ensimmäisenä. Nämä tekijät takaavat lannoituksen hyvän tuoton yhdessä oikein mitoitettujen kustannusten kanssa. Lannoituksen panos/tuotossuhde on erinomainen.

Kannattavuuteen vaikuttaa myös se, että myyntiverotuksessa lannoituskulut ja hintoihin sisältyvä arvonlisävero ovat vähennyskelpoisia. Lisäksi terveyslannoituksiin on mahdollista saada valtiolta avustusta.

Eri Tekijöiden vaikutus lannoituksen kannattavuuteen
Folia Forestalia 440, K. Keipi 1979.

Päätehakkuulannoitukset
  Männikkö Kuusikko
Kuutiovaikutus 70 % 73 %
Järeysvaikutus 29 % 26 %
Yhteisvaikutus 1 % 1 %
  100 % 100 %

Kasvatuslannoitukset
* Arvokasvun ja järeytymisen vaikutus voi olla suurempi kuin kuutiokasvun lisäyksen arvo
* Kiertoaika lyhenee 2-4 vuotta / lannoituskerta


Lannoitus nopeuttaa runkojen järeytymistä ja aikaistaa hakkuutuloja

Kasvatuslannoitus tuottaa Etelä- ja Keski-Suomessa tyypillisesti noin 15% vuotuisen sisäisen koron lannoituksen vaikutusajalle. Tähän päästään kun lannoituskustannus on noin 350€/ha (sis. lannoite, levitys, työnjohto) ja lisäkasvun arvo noin 1000 € (20 mottia tukkia, a' 50 €/motti) ja lannoitusinvestoinnin pitoaika on kahdeksan vuotta.

Terveyslannoituksissa kannattavuutta parantaa kasvunlisäyksen ohella terveysriskien väheneminen, hidastuvan kasvun kääntyminen nousuun ja aikaisemmin tehtyjen metsänhoitotöiden tulosten turvaaminen.

Samankaltaista sisältöä