Olet täällä

Metsälannoituksen suunnittelu

Paras apuväline lannoituksen suunnittelussa on tuore metsäsuunnitelma, kunhan siihen on merkitty valmiiksi lannoituskelpoiset kuviot. Mikäli näin ei ole tehty, metsän tuntemus, maastokäynti tai analyysitulos ovat suunnittelussa tarpeen. Parhaat kohteet löydät harvennetuista ja/tai päätehakkuuikää lähestyvistä terveistä 2-4 kehitysluokan metsistä.

Kun lannoitat metsääsi omalla rahallasi, säädökset eivät edellytä metsäammattilaisen tekemää suunnitelmaa. Kohteiden valinta, lannoitteiden hankinta, levitys ja aikanaan alv-tilitys kuuluvat työketjuun.

Lannoituskulut voi vähentää myyntiverotuksessa vuosimenona, mikä pienentää kustannusta 28%.

Helpoin tapa toteuttaa lannoitus on yhteishanke, joita toteuttavat metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskukset ja metsäyhtiöt. Niissä metsäammattilainen tekee puolestasi suunnittelun, hankkii lannoitteet, hoitaa levityksen ja tekee tilitykset.

Terveyslannoituksiin on mahdollista saada Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista avustusta 40-65 % etelästä pohjoiseen vyöhykkeittäin porrastettuna. Työn on perustuttava ennalta laadittuun ja hyväksyttyyn suunnitelmaan. Metsäkeskus päättää rahoituksen myöntämisestä. Terveyslannoituksena pidetään ravinteiden epätasapainon vuoksi taantuvan kasvukunnon elvyttämiseen tähtäävää lannoitusta.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä