Olet täällä

Neulasanalyysien tulkinnan ohjearvoja

Mänty

Tuoreet ja lehtomaiset kankaat
Ravinnetila Typpi
g/kg
Fosfori
g/kg
Kalium
g/kg
Kalsium
g/kg
Magnes.
g/kg
Boori
mg/kg
Alhainen < 11,9 < 1,4 < 3,9 < 2,5 < 0,9 < 4,9
Välttävä 12,0-13,9 1,5-1,6 4,0-4,9 2,6-3,0 1,0-1,1 5,0-7,9
Sopiva > 14,0 > 1,7 > 5,0 > 3,1 > 1,2 > 8,0
Kuivahkot ja kuivat kankaat
Ravinnetila Typpi
g/kg
Fosfori
g/kg
Kalium
g/kg
Kalsium
g/kg
Magnes.
g/kg
Boori
mg/kg
Alhainen < 10,9 < 1,3 < 3,9 < 2,5 < 0,9 < 4,9
Välttävä 11,0-13,9 1,4-1,5 4,0-4,9 2,6-3,0 1,0-1,1 5,0-7,9
Sopiva > 14,0 > 1,6 > 5,0 > 3,1 > 1,2 > 8,0
Ojitetut suot ja turvekankaat
Ravinnetila Typpi
g/kg
Fosfori
g/kg
Kalium
g/kg
Kalsium
g/kg
Magnes.
g/kg
Boori
mg/kg
Alhainen < 11,9 < 1,3 < 3,5 < 2,5 < 0,9 < 4,9
Välttävä 12,0-12,9 1,4-1,6 3,6-4,5 2,6-3,0 1,0-1,1 5,0-7,4
Sopiva > 13,0 > 1,7 > 4,6 > 3,1 > 1,2 > 7,5

Kuusi

Tuoreet ja lehtomaiset kankaat
Ravinnetila Typpi
g/kg
Fosfori
g/kg
Kalium
g/kg
Kalsium
g/kg
Magnes.
g/kg
Boori
mg/kg
Alhainen < 12,4 < 1,4 < 4,0 < 2,0 < 0,9 < 4,9
Välttävä 12,5-14,9 1,5-1,6 4,1-4,9 2,1-3,0 1,0-1,1 5,0-7,9
Sopiva > 15,0 > 1,7 > 5,0 > 3,1 > 1,2 > 8,0

Neulasten sopivina ravinnepitoisuuksina pidetään edellisten lisäksi

Ravinnetila Rikki
g/kg
Kupari
mg/kg
Sinkki
mg/kg
Mangaani
mg/kg
Liian alhainen < 0,9 < 2,5 < 40,0  
Sopiva 1,0-1,5 > 3,5 > 50,0 > 600,
arvelutt. korkea

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy käyttää oheisia arvoja analyysitulosten tulkinnassa.

Samankaltaista sisältöä