Olet täällä

Vaikutus puun laatuun


Lannoituksen vaikutus  puun ominaisuuksiin on vähäinen

Lannoituksen vaikutus puun ominaisuuksiin on vähäinen. Puuaineen tiheys  alenee 2-5 prosenttia, joka on varsin pieni muutos esimerkiksi kasvupaikan tai rungon eri osien välisessä vertailussa. Kertalannoitus lisää vuosiluston paksuutta noin 0,3-1,5 mm. Selvimmin luston leveneminen näkyy nuorissa puustoissa. Lannoituksen tavoin vuosilustoa leventävät esimerkiksi harvennus ja ojitus. Taimikoissa ja nuorissa, harvoissa metsissä lannoitus lisää oksien paksuutta. Taimikoita lannoitetaan kuitenkin vain terveyslannoituksin, eli jos ravinne-epätasapaino uhkaa koko puuston laatua ja terveyttä. Puuntuotantolannoitukset aloitetaan vasta ensiharvennuksen jälkeen. Lannoitus ei vaikuta ennen lannoitusta kasvaneeseen puuainekseen.

Lannoitus lisää latvuston tuuheutta, joka varjostusta lisäämällä nopeuttaa alaoksien karsiutumista. Sen seurauksena oksattoman pintapuun osuus ja terveoksaisen latvatukin osuus lisääntyy. Kuivaoksaisen välitukin osuus puolestaan vähenee Pystykarsinnan yhteydessä lannoitus nopeuttaa oksien kyljestymistä ja lisää oksattoman puun tuottoa. Pystykarsitut metsiköt ovatkin kaikkien kannattavampia lannoituskohteita. 

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä