Näille sivuille on koottu tietoa Suomessa myytyjen eri pääpuulajien hinnoista korjuutavoittain, puutavaralajeittain ja alueittain sekä myyntimääriä alueittain. Tiedot toimittaa Luke (Luonnonvarakeskus) ja ne perustuvat Metsäteollisuus ry:n viikoittain keräämiin tietoihin. Tiedot päivittyvät sivuille viikoittain.

Puun myyntihinnat

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi

Keski-Suomi

Tukkipuu €/m3
Pystykauppa Viikko 28 Muutos Hankintakauppa Viikko 28 Muutos
Mänty 57.6 +0.36 Mänty 62.58 -0.35
Kuusi 59.76 -0.27 Kuusi 58.65 +0.33
Koivu 44.76 -0.24 Koivu Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.

 

Kuitupuu €/m3
Pystykauppa Viikko 28 Muutos Hankintakauppa Viikko 28 Muutos
Mänty 18.8 +0.47 Mänty 33.07 +3.24
Kuusi 21.13 +0.35 Kuusi Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.
Koivu 17.33 -0.05 Koivu 32.9 +2.92

 

Pikkutukki €/m3
Pystykauppa Viikko 28 Muutos Hankintakauppa Viikko 28 Muutos
Mänty 25.21 +0.79 Mänty Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.
Kuusi 27.44 +0.41 Kuusi Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.

 

Tukkipuun kantohinta, Keski-Suomi

Kaavio

Tukkipuun hankintahinta, Keski-Suomi

Kaavio

Kuitupuun kantohinta, Keski-Suomi

Kaavio

Kuitupuun hankintahinta, Keski-Suomi

Kaavio

Pikkutukki kantohinta, Keski-Suomi

Kaavio

Pikkutukki hankintahinta, Keski-Suomi

Kaavio