Näille sivuille on koottu tietoa Suomessa myytyjen eri pääpuulajien hinnoista korjuutavoittain, puutavaralajeittain ja alueittain sekä myyntimääriä alueittain. Tiedot toimittaa Luke (Luonnonvarakeskus) ja ne perustuvat Metsäteollisuus ry:n viikoittain keräämiin tietoihin. Tiedot päivittyvät sivuille viikoittain.

Puun myyntihinnat

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi

Kainuu-Pohjanmaa

Tukkipuu €/m3
Pystykauppa Viikko 33 Muutos Hankintakauppa Viikko 33 Muutos
Mänty 54.3 +1.28 Mänty 57.64 +2.1
Kuusi 55.7 +0.78 Kuusi 56.88 +0.9
Koivu Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Koivu Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.

 

Kuitupuu €/m3
Pystykauppa Viikko 33 Muutos Hankintakauppa Viikko 33 Muutos
Mänty 17.54 +0.07 Mänty 33.05 +1.66
Kuusi Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Kuusi 33.5 +0.04
Koivu 16.89 -0.48 Koivu 33.51 +2.02

 

Pikkutukki €/m3
Pystykauppa Viikko 33 Muutos Hankintakauppa Viikko 33 Muutos
Mänty 25.05 +0.2 Mänty Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.
Kuusi 27.94 +0.93 Kuusi Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.

 

Tukkipuun kantohinta, Kainuu-Pohjanmaa

Kaavio

Tukkipuun hankintahinta, Kainuu-Pohjanmaa

Kaavio

Kuitupuun kantohinta, Kainuu-Pohjanmaa

Kaavio

Kuitupuun hankintahinta, Kainuu-Pohjanmaa

Kaavio

Pikkutukki kantohinta, Kainuu-Pohjanmaa

Kaavio

Pikkutukki hankintahinta, Kainuu-Pohjanmaa

Kaavio