Näille sivuille on koottu tietoa Suomessa myytyjen eri pääpuulajien hinnoista korjuutavoittain, puutavaralajeittain ja alueittain sekä myyntimääriä alueittain. Tiedot toimittaa Luke (Luonnonvarakeskus) ja ne perustuvat Metsäteollisuus ry:n viikoittain keräämiin tietoihin. Tiedot päivittyvät sivuille viikoittain.

Puun myyntihinnat

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi

Koko maa

Tukkipuu €/m3
Pystykauppa Viikko 27 Muutos Hankintakauppa Viikko 27 Muutos
Mänty 56.34 -0.18 Mänty 59.79 +1.49
Kuusi 59.3 -0.19 Kuusi 58.06 -0.8
Koivu 45.12 +0.51 Koivu 49.63 -0.12

 

Kuitupuu €/m3
Pystykauppa Viikko 27 Muutos Hankintakauppa Viikko 27 Muutos
Mänty 18.06 +0.01 Mänty 31.1 +0.42
Kuusi 20.15 +0.03 Kuusi 33.67 +0.69
Koivu 17.28 +0.07 Koivu 33.44 +1.74

 

Pikkutukki €/m3
Pystykauppa Viikko 27 Muutos Hankintakauppa Viikko 27 Muutos
Mänty 24.48 -0.09 Mänty Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.
Kuusi 26.64 +0.23 Kuusi Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla. Tämän viikon dataa ei juuri nyt ole saatavilla.

 

Tukkipuun kantohinta, Koko maa

Kaavio

Tukkipuun hankintahinta, Koko maa

Kaavio

Kuitupuun kantohinta, Koko maa

Kaavio

Kuitupuun hankintahinta, Koko maa

Kaavio

Pikkutukki kantohinta, Koko maa

Kaavio

Pikkutukki hankintahinta, Koko maa

Kaavio