Olet täällä

Pentti Hakkilasta kunniatohtori

Joensuun yliopisto järjestää elokuussa tohtoripromootion. Viidennen kerran järjestettävässä promootiossa vihitään kunniatohtoreiksi 13 yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä ansioitunutta henkilöä, joiden ansiot liittyvät tiedekuntien tutkimusprofiiliin ja yliopiston vahvoihin osaamisalueisiin.

Metsätieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi vihitään professori Pentti Hakkila, joka on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista metsäteknologeista. Hakkilan työura Metsäntutkimuslaitoksessa loi pohjan metsäbiomassan energiakäytön nopealle kehitykselle maassamme. Hän on myöhemmin toiminut merkittävien puuenergian tutkimus- ja kehittämisohjelmien koordinaattorina ja asiantuntijana.

Kunniatohtoreiksi vihitään Hakkilan lisäksi muiden muassa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylijohtaja Eero Helle sekä emeritaprofessorit Aili Nenola ja Lea Pulkkinen.

Joensuun yliopisto viettää kuluvana vuonna 40-vuotisjuhliaan ja promootio on yksi juhlavuoden keskeisimpiä tapahtumia. Tohtoripromootio on todennäköisesti myös Joensuun yliopiston viimeinen itsenäinen, sillä yliopisto yhdistyy vuonna 2010 Kuopion yliopiston kanssa Itä-Suomen yliopistoksi.

# Metsälehden Metsäuutiset