Olet täällä

Metsäalalla positiivinen vire

Tänä vuonna valmisteltavan Metsästrategia 2025:n visio on ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde.” Visio kuvaa metsän merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Metsä tarjoaa monipuolista hyvinvointia sekä ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan haasteisiin.

– Metsäalalla on meneillään positiivinen vire. Se näkyy investoinneissa, jotka ovat suomalaisen biotalouden kehittymisen kannalta elintärkeitä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Metsätalous ajan hermolla

Metsäalan kilpailukyky, kasvu ja uudistuminen ovat edellytyksiä tavoitteiden toteutumiselle. Metsäala kaipaa tulevaisuudessakin monipuolisia osaajia. Tavoitteiden toteuttamiseen kuuluu metsien käytön tuomien etujen kertominen myös ulkomaille.  

60 prosenttia Suomen metsistä on yksityisomistuksessa. Metsänomistajia kannustetaankin tekemään aktiivisia valintoja metsiensä suhteen. Valinnan täytyy olla tietoinen, halusi metsänsä olevan sitten talous-, suojelu- tai maisemakäytössä.

Suomen tavaraviennistä noin 20 prosenttia on puuperäisiä tuotteita. Metsätalouden onkin pysyttävä ajan hermolla.

Lähde: MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä