Olet täällä

Taimikoiden ja nuorten metsien hoidossa paljon parantamisen varaa

Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna maastossa kaikkiaan noin 1 560 kohdetta, joilta metsänomistajat olivat jättäneet taimikon varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksen ja hakeneet Kemera-tukea. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 7 758 hehtaaria.

Otantatarkastettujen nuoren metsän hoitokohteiden pinta-alasta noin 74 prosenttia täytti Kemera-tuen rahoitusehdot. Harkintatarkastetuissa kohteissa varhaishoitokohteiden pinta-alasta 66 prosenttia täytti Kemera-tuen rahoitusehdot ja nuoren metsän hoidon pinta-alasta vain noin puolet. 

Hoito laadukkainta Satakunnassa ja Kymenlaaksossa

Maakunnittain verrattuna kaikilla tarkastetuilla taimikon varhaishoitokohteilla laatu oli parasta Satakunnassa, Kymenlaaksossa sekä Kainuussa ja heikointa Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa sekä Keski-Pohjanmaalla. 

Nuoren metsän hoidossa parasta työnjälkeä mitattiin Kymenlaaksossa, Satakunnassa sekä Uudellamaalla ja heikointa Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa sekä Kanta-Hämeessä.

Maakunnalliset tarkastusmäärät ovat kuitenkin pieniä, etenkin varhaishoidon osalta, mikä heikentää tulosten vertailtavuutta.

Liian varovaista harvennusta ja töiden laiminlyöntejä

Yleisin syy taimikon varhaishoidon Kemera-hakemusten hylkäämiseen oli taimikon liian varovainen harvennus, jolloin kasvatettava puusto oli jäänyt liian tiheäksi. Varhaishoidon hakemuksia hylättiin myös noin 16 hehtaarin alalta, koska töitä ei ollut tehty ilmoituksesta huolimatta.

"Osalla ylitiheiksi arvioiduista kohteista tehtiin tarkastuksen pohjalta korjaavia töitä. Näiden korjausten jälkeen voitiin Kemera-tuki vielä myöntää", kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Myös niissä kohteissa, joissa Kemera-tuen ehdot eivät korjausten jälkeenkään täytyneet, lopputulos voi metsänhoidon kannalta olla kuitenkin hyvä.

Nuoren metsän hoidon Kemera-hakemuksia hylättiin eniten liian pienen poistuman sekä puuston liian suuren keskiläpimitan vuoksi. Myös nuoren metsän hoidon hakemuksia hylättiin, koska ilmoitettuja metsänhoitotöitä ei ollut tehty. Tarkastuksissa paljastui, että ilmoitettujen mutta tekemättömien töiden pinta-ala oli huolestuttavan suuri, noin 184 hehtaaria.

 

Lähde: Suomen metsäkeskus

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä