Olet täällä

Mittareiden asennus ja seuranta

Olosuhteiden tarkka hahmottaminen ja seuranta ei ole turhaa, vaan ensiarvoisen tärkeää. Tässä muutama vinkki olosuhteiden mittauksesta Uusi-Seelantilaiseen malliin (Lähde: Poultry International, September 2001).

Ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä

Ammoniakki

 • Voidaan havaita haistamalla ilman pitoisuuden ollessa 20 ppm ja yli

  • >10 ppm vaurioittaa keuhkojen pintaa

   • >20 ppm lisää mahdollisuutta sairastua hengityselinsairauksiin

    • >50 ppm lisää kuolleisuutta

     • Suositeltu yläraja 10 ppm

Hiilidioksidi

 • >0.35% (3500 ppm) aiheuttaa rustoisia keuhkokyhmyjä, joita esiintyy vesipöhön ohessa.

  • Aiheuttaa kuolleisuutta korkeilla pitoisuuksilla.

   • Suositeltu yläraja 2500 ppm

Pöly

 • Vaurioittaa keuhkojen pintaa, lisää tautipainetta.

  • Riittävän ilmastoinnin varmistaminen pölyn vähentämiseksi

Kosteus

 • Vaikutukset riippuvat lämpötilasta.

  • 29 asteen lämpötila ja 70% kosteus rajoittaa kasvua, koska lintu ei pysty laskemaan ruumiinlämpötilaansa.

   • Pehkun kunto on huono korkeassa kosteudessa, johtaen teuraslaadun huonontumiseen.

    • Suositeltu taso 65-75%.

 

Mittareiden asettaminen oikeisiin paikkoihin

Tärkeää on asettaa mittarit niin, että hallin olosuhteista saadaan kattava kuva:

 • Aseta anturit siihen ympäristöön, jonka lintu kokee (ns. mikroympäristö).
 • Aseta anturi tuloaukon kohdalle, jotta saat selville ulkoa tulevan ilman lämpötilan ja kosteuden sekä poistoaukon kohdalle, jotta saat selville lähtevän ilman lämpötilan.
 • Aseta anturi niin lepoalueelle kuin mahdollisimman lähelle juoma-ja rehulinjoja. Näin on mahdollista saada myös selville, toimiiko ilmastointi kunnolla ja vaikuttaa paikkoihin, jossa sen tarvitseekin.
 • Jaa hallin kahteen tai kolmeen osaan riippuen hallin pituudesta. Aseta anturit sijoittuen vinottain hallin läpi, alkaen esim. nippalinjan luota läheltä tuloaukkoa ja päättyen ruokintalinjaan jähelle poistoaukkoa(/puhallinta). Jos mahdollista, aseta anturi myös ilmavirtaan, jolloin voit seurata kuinka lämpötila muuttuu ilmastoinnin toimiessa tai puhaltimien väliin, jolloin saa selvyyden kuinka paljon lämpötila nousee ilmastoinnin mukaan.
 • Tarkista anturit säännöllisesti: etteivät ne ole liikkuneet, likastuneet tai vaurioituneet.Viikottainen puhdistus on suositeltavaa.
 • Ellei ole mahdollista seurata yhdellä ohjelmoinnilla koko kasvuaikaa, merkkaa anturin pohjaan lapulla, milloin tarvitaan uudelleen ohjelmointi, ettei tietoa huku. Käy läpi kerätyt tiedot viikottain, jolloin tieto jää talteen, jos sensori vaurioituu.
 • Anturi ei saa ottaa kiinni mihinkään pintaan. Sijoittaessai anturin hallin ulkopuolelle, suojaa se, mutta tee suojamateriaaliin riittävästi reikiä (esim. muovinen kahvikuppi), jotta anturin ympärillä on riittävästi ilmaa.

Miten tulkitaan saatua tietoa?

Tämä on oleellinen seikka pyrittäessä vaikuttamaan hallin olosuhteisiin. Erot ulkolämpötilassa, sisälämpötilassa ja ulos virtaavan ilman lämpötilassa antavat hyödyllistä tietoa siitä, mitä tapahtuu hallissa.

Jos ulkolämpötilan ja ulos virtaavan lämpötilan ero on enemmän kuin 4ºC, tarkoittaa se:

 • Ulkoa tuleva vaihtoilma vaikuttaa sisälämpötilaan, mutta se ei välttämättä alenna sitä halutulle tasolle.
 • Ilman liike on alhainen.
 • Sisälämpötila saattaa nousta ajan mittaan.

Jos ulkolämpötilan ja ulos virtaavan lämpötilan ero on vähemmän kuin 2ºC, tarkoittaa se:

 • Ulkoa tuleva vaihtoilma ei vaikuta sisälämpötilaan, ei siis alenna sitä. Tämä tilanne voi tapahtua talvella tai kylminä öinä (ilma ohjautuu kattoon).
 • Ilman liike on suurta.
 • Sisälämpötila ja kosteus voivat nousta.

Mahdolliset seurantakäyrät/arvot sijoittuvat siten, että alin käyrä kuvaa ulkolämpötilaa, keskimmäinen käyrä ulos virtan ilman lämpötilaa ja ylin käyrä sisälämpötilaa.

Jos ulkolämpötilan ja ulos virtaavan lämpötilan ero on hyvin suuri (Sisälämpötilaa kuvaava käyrä/arvo on ulos menevää ilmaa kuvaavan käyrän ylöäpuolella), tarkoittaa se:

 • Tämä osa hallista ei saa riittävästi ilmaa.
 • Hiilidioksidi, ammoniakki ja lämpötila mahdollisesti nousevat.
 • Nämä mittauspaikat ovat lähellä tuloaukkoja tai kulmissa.
 • Mutta jos sisälämpötilaa kuvaava käyrä/arvo on matalampi kuin ulos lähtevän, tarkoittaa se, että ilma ohjautuu suoraan lattialle lintuihin, joka on huono asia talvella.

Jos lämpötila muuttuu äkillisesti yhdessä sisällä olevassa anturissa, tarkoittaa se:

 • Ilmastoinnin suunnassa on tapahtunut muutos.
 • Ilmastoinnista on käytössä suurempi osa.
 • Anturi on kosketuksissa kuumempaan tai kylmempään pintaan.

Suhteellisen kosteuden, hiilidioksidin ja ammoniakin seuraaminen

Kosteusanturit tulisi sijoittaa samoin kuin lämpötilaanturitkin. Joissakin lämpötilamittareissa on samassa myös kosteuden mittaus mahdollisuus. Hiilidioksin seuranta ohitetaan usein liiankin helposti. Tehokas lämpötilan ja kosteuden tarkkailu on usein riittävää myös hiilidioksidin kontrolloimiseksi, mutta koska hiilidioksidi on tukehduttava aine, se pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä korkealla. Suositeltava maksimipitoisuus hiilidioksidille siipikarjahalleissa on 2500 ppm.

Ammoniakin pitoisuudet halleissa ovat hyvin vaihtelevia, maksimissaan jopa 90 ppm. Ammoniakin seuranta yhdessä hiilidioksidipitosuuden kanssa, antaa hyvän kuvan ilman laadusta ja ilmastoinnin tehokkuudesta.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä