Olet täällä

Nivel- ja jännetuppitulehdukset

Tautikortiston sisällysluetteloon

 

Tavallisin ikä sairastuessa: 3 viikkoa - 6 viikkoa

Aiheuttaja: Staphylococcus aureus-bakteeri yksin tai yhdessä tietyn reoviruksen kanssa sekä Mycoplasma synoviae -bakteeri.

Esiintyminen: Staphylococcus aureus-bakteerin aiheuttamaa tulehdusta on esiintynyt harvoin broilereilla Suomessa. Reoviruksen aiheuttamaa jännetuppitulehdusta ei ole varmuudella todettu broilereilla Suomessa. Mycoplasma synoviae -bakteeria ei ole todettu Suomessa broilereilla.

Taudin kehittyminen: Staphylococcus aureus-bakteeritartunta ei ole varsinaisesti tarttuvatauti, vaan vaatii vastustuskyvyn alenemisen esim. vedon tai kylmettymisen aiheuttaman stressin seurauksena. Reovirus ja Mycoplasma synoviae -bakteeri leviävat munan kautta emokanoista. Stressi vaikuttaa kuitenkin tappioiden määrään.

Oireet: Kinnernivelen seutu turpoaa joko toisessa tai molemmissa jaloissa. Liikkumisvaikeudet, jää makaamaan paikalleen ja voi nääntyä. Laumasta kehittyy epätasainen. Rehuhyötysuhde heikkenee. Kuolleisuuden ja sairaiden lintujen karsinnan aiheuttama poistuma ei yleensä suurempi kuin 5-10%.

Leviäminen: Staphylococcus aureus-bakteeritartunta tapahtuu kasvattamossa. Reovirus- ja Mycoplasma synoviae -bakteeritartunta leviää munan kautta emokanois-ta sekä poikasesta toiseen kasvattamossa.

Diagnoosi: Kuolleiden ja sairaiden lopetettujen poikasten tutkiminen. Bakteeri- ja viruseristys nivelestä. Mycoplasmavasta-ainemääritykset verinäytteestä.

Ennaltaehkäisy: Stressin välttäminen. Mykoplasmavapaat emobroilerit. Eräissä maissa rokotetaan emolinnut reovirusta vastaan.

Hoito: Sairaiden karsiminen. (Antibioottilääkitys).

Samankaltaista sisältöä