Olet täällä

Emakoiden kuntoluokitus

Emakon kunnon merkitys

 • Hyväkuntoinen emakko:
 • kestää paremmin imetyksen rasituksen ja tulee nopeasti kiimaan
 • saa hyvän kokoisen pahnueen
 • pärjää paremmin pihatossa
 • Emakon kunnon liiallinen vaihtelu heikentää porsastuotantotuloksia ja lisää rehukustannuksia = KALLISTA
 • Tehottomuuspäivien lisääntyminen selittää noin 50% tilojen välisestä tuotoseroista
 • Lisääntynyt uudistustarve
 • 25 % ensikoista teuraaksi ensimmäisen imetyksen jälkeen

Kunnostustarve

 • noin 4,5 ry/ kilo kunnostusta
 • Pahnueiden heikko kasvu
 • vieroitusikä tai vieroituspaino

Kuntoluokitus apuvälineenä

 • Tarkastellaan pääasiassa ENSIKKOJA
 • Tarkasteluajankohdat
 • ennen porsimista
 • vieroituksen jälkeen

Kuntoluokat 1-5

Ennen porsimista kuntoluokan tulisi olla vähintään 3, mieluummin 4, selkäsilava noin 16 mm. Jos kuntoluokka on porsiessa alle 3, tiineyskauden ruokinta tulee tarkistaa.

Jos kuntoluokka putoaa imetyskaudella yli yhden kuntoluokan (esim. 4 --> 2) tai selkäsilava putoaa yli 3 mm --> imetyskauden ruokinta pitää tarkistaa. Laihtumisen vaarallisuus riippuu myös lähtötasosta. Luokan tippuminen 4:stä 3:een ei ole läheskään niin haitallista kuin 3:sta 2:een.

Lihominen rasittaa jalkoja ja altistaa vaikeuksille porsimisen yhteydessä. Pihattoemakon lihaskunto on hyvä ja porsimiset sujuvat tavallisesti hyvin, vaikka kuntoluokka olisikin 5.

Havainnointikohdat:

Kuntoluokat:

Kuntoluokka 1

 • lantioluut selvästi esillä
 • syvä kolo hännän tyvessä
 • kupeessa poikkihaarakkeiden muodostama reuna terävä
 • selkäranka terävästi esillä
 • kylkiluut näkyvissä
 • selän rasva <10 mm
 • laiha

  
          
Kuntoluokka 2
 

 • lantioluut esillä, mutta pehmeät
 • hännän tyvessä onkalo
 • kupeessa poikkihaarakkeiden reuna pyöristynyty
 • selkäranka näkyy vain lapojen kohdalta
 • kylkiluut tuntuvat hyvin painettaessa
 • selkäsilava noin 13 mm
 • kohtalainen

       

Kuntoluokka 3
 

 • lantioluut tuntuvat painettaessa
 • hännän tyvessä ei onteloa
 • kupeessa poikkihaarakkeiden reuna tuntuu painettaessa
 • selkäranka tuntuu painettaessa
 • kylkiluut tuntuvat painettaessa
 • selkäsilava noin 16 mm
 • hyvä

        

Kuntoluokka 4
 

 • lantioluut eivät tunnu
 • hännän juuressa rasvaa
 • kupeessa poikkihaarakkeita ei tunne painettaessa
 • selkäranka ei tunnu painettaessa
 • kylkiluita vaikea tuntea painettaessa
 • selkäsilava noin 19 mm
 • erittäin hyvä

       

Kuntoluokka 5
 

 • lantioluita ei tunnu rasvan seasta
 • emättimen ympärillä rasvapoimu
 • kuve rasvan peittämä
 • selkärangan kohdalla painauma
 • paksu rasvakerros kylkiluiden kohdalla
 • selkäsilava > 20 mm
 • lihava

 

Samankaltaista sisältöä