Olet täällä

Emakkosikalan tuotanto-olosuhteet

1.Tiineytysosasto

Valaistus ja lämpötila
Astutusosastolla on oltava riittävä valaistus (200 lux). Hyvä valaistus selventää kiimoja ja helpottaa eläinten tarkkailua. Lämpötila saa olla alle +18oC.

Karsinaratkaisuista
Jos astutusosastolla on useampia karjuja, ne kannattaa sijoittaa mahdollisimman kauaksi toisistaan. Toisen uroksen läheisyys on karjulle suuri stressi, kun osastolla on jatkuvasti kiimaisia emakoita. Mikäl karjujen karsinat sijoitetaan vierekkäin, kuten nykyaikaisissa karjuosastoissa on, tulee karjuilla olla omissa karsinoissaan näköeste viereisiin karsinoihin.
Emakoiden tulisi saada syödä rauhassa, joten lukittava ruokintahäkki on erittäin perusteltu ratkaisu. Tiineytysosaston tulee olla riittävän tilava, jotta emakot voidaan todeta tiineiksi ennen joutilasosastolle laskua.
Lannanpoistojärjestelmän tulee mahdollistaa kuivikkeiden ja korsirehun käytön.

Vesi
Emakon tulee saada vettä vapaasti kaikissa tuotantovaiheissa.

2. Tiineiden emakoiden osasto

Sika käyttäytyy ryhmässä lajilleen tyypillisellä tavalla. Käyttäytymisen perusteiden ymmärtäminen auttaa toimivan pihaton suunnittelussa.
Sikalaumassa on tarkka arvojärjestys, joka muodostetaan uudelleen, kun laumaan tulee uusi jäsen. Arvojärjestyksen selvittäminen on stressaavaa ja siksi ryhmän tulisikin pysyä mahdollisimman vakaana. Hedelmällisyyttä ajatellen pihaton paras ryhmäkoko on noin 6 - 8 emakkoa. Emakoiden hedelmällisyyden ja hyvinvoinnin kannalta korsirehun syöttö on hyödyllistä ja tämä tulisi huomioida lannanpoistojärjestelmiä suunniteltaessa. Sopiva lämpötila tiineiden emakon osastolle on +14-18oC.

Eläintiheys
Ryhmässä oleville eläimille on tärkeää, että ne voivat reilusti väistää toisiaan. Liian ahtaat pihatot aiheuttavat hedelmällisyysongelmia. Ryhmäkarsinassa emakoille on oltava tilaa vähintään 2,25 m2/emakko.

3.Porsitusosasto

Porsimiskarsina
Jos emakolle tarjotaan mahdollisuus porsia vapaana, on porsimiskarsinan oltava suurempi kuin häkkikarsinan. Emakolla on tarve tehdä porsailleen pesä, mitä on luonnollisesti vaikea järjestää tuotanto-olosuhteissa. Kuivikkeiden käyttö porsimisen yhteydessä vähentää emakon stressiä, parantaa porsimishygieniaa ja turvaa porsaiden lämpötaloutta. Sopiva lämpötila osastolle on +16-21oC, porsaille tarjotaan lisälämpöä porsaspesässä.

Vesi
Emakko tarvitsee runsaasti vettä pysytyäkseen syömään riittävästi ja tuottamaan tarpeeksi maitoa. Veden saannissa on oleellista, että vesi on yhtä hyvää juomalaatua kuin ihmiselle, vettä tulee jatkuvasti ja tarpeeksi suurella paineella. Emakon on myös saatava puhdasta vettä, vaikka kaukalossa olisi rehua. Suositusvirtaus on 4 l/min.

Porsaspesä
Porsaspesä on käyttökelpoinen tapa turvata porsaille riittävän lämmin makuupaikka, ilman että emakot kärsivät liiasta kuumuudesta. Porsaspesän katon on oltava kiinteä ja lämmitys hoidetaan joko lattialämmöllä tai pesän ulkoreunalle ripustettavalla lämpölampulla. Jos lämpölamppua varten tehdään pesän kattoon reikä, se aiheuttaa ns. "savupiippuilmiön" jolloin pesä tulee vetoiseksi. Alle 4 pv:n ikäisille porsaille suoiteltu lämpötila on +32-34oC.

4. Vieroitusosasto

Valaistus ja lämpötila
Vieroitusosaston valaistus tulee niin hyvä, että eläinten tarkkkailu on vaivatonta. Makuualueen lämpötilaksi suositellaan aluksi + 25-28oC. Osaston muilla olosuhteilla, kuten vetoisuudella on suuri merkitys sian tuntemaan lämpötilaan. Viileys heikentää porsaan vastustuskykyä ja hidastaa suolen liikettä. Siksi kylmyys onkin yksi tärkeimpiä ripulille altistavia tekijöitä.

Osastokoko
Vieroitusosasto mitoitetaan siten, että se voidaan tyhjentää kerralla. Silloin osasto voidaan pestä ja desinfioida, mikä pienentää oleellisesti tautipainetta.

Eläintiheys, (suositusarvot)
Porsaille varataan tilaa 0,4 m2/porsas.

Karsina
Vieroitusosastolle suositellaan ns. kaksoisilmastokarsinaa, jossa on ritilä keskikäytävän vieressä. Karsinan takaosassa on katettu alue, joka voidaan kuivittaa. Makuupaikalla on myös lattialämmitys. Katos nostetaan ylös, kun porsaat kasvavat, eivätkä enää viihdy niin lämpimässä.

Vesi
Vieroitettu porsas tarvitsee vapaasti vettä. Hygieenisin annostelutapa on nippa ja sopiva virtausnopeus porsaille on 1 l/min.

Samankaltaista sisältöä