Olet täällä

TIE RUMMUN KORJAUS

Kysymys: 

KUMALLE KUULUU PELTOLIITTYMÄN RUMMUN KORJAUS JA VALTATIEN OJAN PERKAUS.MAANOMISTAJALLE VAI DESTIALLE.

Su, 23. marraskuu 2008.
Vastaus: 

Ensimmäiseksi tulisi tarkastaa kiinteistön sijaintikunnan
järjestyssäännöstä ja tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta
maanomistajaa koskevat velvoitteet. Pääsääntöisesti maanomistaja vastaa
kiinteistölleen menevän tieliittymän kunnossa- ja puhtaanapidosta
kokonaisuudessaan. Mikäli ajoneuvoliittymä on varustettava
rumpuputkella, sen kunnossa- ja puhtaanapito kuuluvat maanomistajalle
samoin kuin ojien kunnossapito viljelysmaan tarpeelliseksi
kuivattamiseksi.

Vastaaja:

OP-Keskus ()

25.11.2008