Olet täällä

29.03.2009

Kysymys: 

Jos maatalousyrittäjä hankkii esim. raisio yhtymän osakkeita, saako maatalousyrittäjä jotain etua siihen nähden kuin yksityinen ostaisi osakkeet esim verotuksessa?

Su, 29. maaliskuu 2009.
Vastaus: 

Maatalousyrittäjä voi siirtää ko. osakkeet maatalouden
käyttöomaisuudeksi 2 -lomakkeelle. Silloin hänen nettovarallisuutensa
kasvaa vastaavalla summalla - jos osakkeita ei ole hankittu lainavaroin.
Nettovarallisuuden kasvu merkitsee suurempaa pääomatulo-osuutta, ja
lievempää verotusta, mikäli ansiotulovero on tätä korkeampi.Toisaalta käyttöomaisuusosakkeiden myynti ja osingot tuloutuvat
2-lomakkeelle. Ne otetaan huomioon suoraan pääomatulona, mikä omalta
osaltaan syrjäyttää maatilan muun pääomatulo-osuuden.

Vastaaja:

Esa Ala-Kantti / OP-Keskus ()

30.03.2009