Olet täällä

Lihasikojen tiivisteruokinta

Optimoi tiiviste sian kasvuvaiheen mukaisesti

Sikojen vilja-tiivisteruokinnassa on tärkeää tuntea kotoisen viljan laatu, jotta täydennykseen osataan valita paras mahdollinen tiiviste. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi vilja-tiivisteseos rakennetaan erikseen kuhunkin tuotantovaiheeseen viljan laadun ja määrän mukaan. Näin pystytään jokaisessa kasvu- ja tuotantovaiheessa vastaamaan ruokinnallisesti sian ravintoainetarpeisiin ja saamaan paras mahdollinen lopputulos.

Tuotantovaiheen mukainen, sian tarpeista lähtevä ruokinta mahdollistaa ravintoaineiden tehokkaan hyväksikäytön. Mitä tarkemmin vilja-tiivisteruokinta optimoidaan aminohappojen ja energian suhteen, sitä paremmin ravintoaineet tulevat hyödynnettyä ja vähemmän typpeä sekä fosforia poistuu lannan mukana. Tarkkuus vilja-tiivisteruokinnassa säästää sekä kukkaroa että ympäristöä.

Tuottava, taloudellinen ja ympäristöystävällinen vilja-tiivisteruokinta edellyttää, että seoksissa käytettävä vilja analysoidaan ja viljan laatuun sovitettu tiiviste annostellaan seoksiin tarkasti. Viljan analysoinnilla ja rehuseosten optimoinnilla ruokinnan energia-, valkuais- sekä vitamiini-, kivennäis- ja hivenainetasot saadaan täsmennettyä kunkin eläinryhmän ravintoainetarpeita vastaaviksi.

Lihasikojen alkukasvatus on yksi tuotannon kriittisistä vaiheista. Vilja-tiivisteruokinnassa ongelmaksi saattaa muodostua liian vähäinen energiansaanti. Alkukasvatusvaiheen ruokinnassa on huolehdittava seoksen riittävästä energiapitoisuudesta, jotta sian kasvupotentiaali saadaan hyödynnettyä. Keski- ja loppukasvatusvaiheessa valkuaista tarvitaan suhteessa energiaan alkukasvatuskautta vähemmän. Tällöin tiivisteen määrää voidaan vähentää.

Samankaltaista sisältöä