Olet täällä

Lihasikojen komponenttiruokinta

Komponenttiruokinta on toimintaa, jossa raaka-aineet hankitaan tilalle erillisinä. Ainoa teollisesti valmistettu rehu on silloin täydennysrehu, joka sisältää vitamiinit, hivenaineet, aminohapot, mahdolliset entsyymit ja kenties myös osan tai kaikki pääkivennäisistä. Viljan ja teollisen täydennysrehun lisäksi hankittavina raaka-aineina ovat joko kuivat valkuaisrehut (soija, rypsi, härkäpapu, herne, soijaproteiini) tai märkäkomponentit (ohravalkuaisrehu, hiivaliemi, perunaproteiini), mahdollisesti kasviöljy. Muita energiarehuiksi luokiteltavia märkäkomponentteja voidaan käyttää seoskomponentteina, yleisimmin heraa.

Komponenttiruokinta vaatii paneutumista

Komponenttiruokinta kannattaa aloittaa melko rajatulla komponenttimäärällä. Tämän ruokintamuodon eduksi esitetään usein rahtikustannusten säästö. Mikäli ostettavia komponentteja on useita, se johtaa helposti päinvastaiseen lopputulokseen. Jos raaka-aineita joudutaan kuljettamaan useasta eri paikasta, ja joitakin niistä suhteellisen pieninä erinä, rahtikustannukset nousevat lopulta yllättävän suuriksi.

Komponenttien varastointiin tarvitaan asianmukaiset siilot. Niiden käyttökelpoisuudesta ja riittävästä lukumäärästä pitää varmistua ennen toiminnan aloittamista. Myös jauhatus- ja sekoituslaitteiston pitää soveltua tarkoitukseen, kuten myös ruokintalaitteiden. Mikäli aloittaminen vaatii investointeja, on realististen ennakkolaskelmien tekeminen välttämätöntä.

Komponenttiruokinnassa tarkkuus erityisen tärkeää

Mitä enemmän komponetteja on käytössä, sitä suurempi riski on sille, vastaako seos käytännössä suunniteltua seosta. Ohjauskeskus toimii aina käyttäjän asetusten mukaisesti. On erittäin oleellista, että koneelle on syötetty käytettävistä raaka-aineista tarkat rehuyksikköarvot ja kuiva-ainepitoisuudet oikeissa yksiköissä, koska kone laskee rehun annostelun näiden tietojen mukaan. Kaiken ruokinnan suunnittelun ja toteutuksen tulee perustua analysoituihin raaka-aineisiin. Analyysitietoja tulisi päivittää ruokintakoneelle eräkohtaisesti tuotetietojen mukaisesti, myös kotoisten viljojen ja muiden erikseen ostettujen komponenttien osalta. Mikäli rehuraaka-aineiden arvot koneella eivät ole todellisuutta vastaavia, myös päivittäinen ravintoaineiden saanti muuttuu tarpeen vastaiseksi. Säännöllisen, omatoimisen näytteenoton ja analysoinnin (kuiva-aine sekä pH) sekä sivutuoteliemistä että valmiista rehuseoksesta rehulinjoittain tulisi kuulua sikalan normityörutiineihin.

Kuten tiivisteruokinnassa pystytään komponenttiruokinnassa oikein suunniteltuna toteuttamaan lihasian tarpeen mukainen vaiheruokinta, kunhan seosraaka-aineiden analysointitiedot ovat käytettävissä ja seosoptimoinnit laadittu tarpeiden mukaisesti.

Samankaltaista sisältöä