Olet täällä

Lajikkeen merkitys tärkkelysohrasopimuksissa

Vuosien varrella on alkanut tuntumaan siltä, että uusia viljalajikkeita tulee markkinoille kiihtyvällä vauhdilla.  Kun katsoo viljelyssä olevien ohralajikkeiden määrää, niin herää pakostakin kysymys,  onko tässä enää mitään järkeä?  Löytyykö kaikille lajikkeille sopiva käyttötarkoitus?

Seulottaessa 2,2 mm seulalla, seulan läpäisevä osuus prosentteina.Altian tärkkelysohran näkövinkkelistä oleellisin valintaperuste suosituslajikkeeksi, on sen soveltuvuus  tärkkelyksen ja etanolin valmistusprosessiin Koskenkorvan tehtaalla. Prosessimme ensimmäisessä vaiheessa ohrasta erotetaan kuorijaetta noin 10 %. Tasaisen kuorintatuloksen aikaansaamiseksi jyvien tulee olla suuria, tasakokoisia ja jyvän muoto mahdollisimman pyöreä.   Parhaiten tämän vaatimuksen täyttävät 2-tahoiset ohralajikkeet.  Monitahoisista ohrista prosessiin soveltuvat parhaiten suurijyväiset lajikkeet.

Jyväkoon ja muodon ohella tärkeä laatukriteeri suosituslajikevalinnassamme on mahdollisimman korkea tärkkelyspitoisuus.  Yleisesti ottaen mallasohraksi hyväksytyt 2-tahoiset lajikkeet täyttävät tämän vaatimuksen. Monitahoisissa ohrissa löytyy suurta vaihtelua tärkkelyspitoisuuden suhteen. Tästä syystä teemmekin valintaprosessissamme yhteistyötä kasvinjalostajien ja  MTT:n Ylistaron tutkimusaseman kanssa. Ylistarossa on ollut vuosittain tärkkelysohrakokeita, joissa pyritään jo  varhaisessa vaiheessa löytämään ne potentiaaliset uudet lajikkeet, jotka parhaiten soveltuvat Altian tärkkelysohriksi.

Viljelijän näkökulmasta katsottuna tärkkelysohran lajikevalinnassa oleellista on sen soveltuvuus viljelyyn. Siksi sopimuslajikkeiden suosituslistalle valittavien lajikkeiden täytyy ilman muuta olla satoisia, lujakortisia ja taudinkestäviä.

Altian tärkkelysohrien suosituslajikeluettelon satokaudelle 2015 löydät viljelysopimuksestamme.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä