Olet täällä

Eväät eteenpäin Osa 7 - Mistä apua tärkkelysohralajikkeen valintaan?

Moni miettii taas puintien jälkeen mitä viljelyyn ensi kesänä. Samalla tulee pohdintaan jatketaanko olemassa olevalla lajikkeella vai tuleeko lajikkeen vaihto ajankohtaiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa tulee tietenkin selvittää oman siemenen laatu, itävyys ja tuhannen siemenen paino. Mikäli samaa lajiketta on viljellyt omalla siemenellä jo useampia vuosia peräkkäin, kannattaa vakavasti harkita siemenen uudistamista ja mahdollista lajikkeen vaihtoa.  Lajikevalinnassa tulee aina huomioida tuleva käyttötarkoitus. 

Suosituslajikelistasta apua valintaan

Tärkkelysohran viljelijöille Altia on ylläpitänyt omaa suosituslajikelistaansa jo useita vuosia. Suosituslistalla olevat lajikkeet soveltuvat lajikeominaisuuksiensa puolesta parhaiten Altian tärkkelys- ja etanoliprosessiin. Myös satoisuus ja viljelyominaisuudet on otettu huomioon.  Uusien ohralajikkeiden soveltuvuutta tärkkelysohraksi tutkitaan mm. Luken tutkimusasemalla Ylistarossa. Tässä tärkkelysohrakokeessa kiinnitetään erityistä huomiota viljelyominaisuuksien ja satoisuuden lisäksi jyväkokoon ja tärkkelyspitoisuuteen, jotka ovat myös tärkkelysohran laatuhinnoittelutekijöitä.

Lajikkeiden väliset laatuerot

Koetoiminnan lisäksi Altia kerää jatkuvasti lajikekohtaista laatutietoa viljan vastaanoton yhteydessä. Käytännössä tämä tapahtuu ottamalla ohrakuorman lähetteenä toimivasta viljapassista lajiketieto muistiin ja kytkemällä lajike kuorman laatutietoihin. Mitä enemmän tietoa kertyy sitä luotettavampaa lajikekohtaista keskilaatutietoa Altia voi jakaa takaisin viljelijöiden käyttöön. Kattavan lajiketiedon keräämisen kannalta on erityisen tärkeää, että viljelijät huolehtivat lajikkeen kirjaamisesta aina viljapassiin, kun auto tulee noutamaan viljakuormaa tilalta. Tällä hetkellä lajiketieto on keskimäärin joka toisessa Altialle tulevassa viljapassissa joten parantamisen varaa toiminnassa on vielä runsaasti.

Altia julkaisee kertynyttä lajikekohtaista keskilaatutietoa erilaisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa, mm. uutiskirjeessään.

Taulukko 1.  Altian Koskenkorvan tehtaalle vastaanotetun tärkkelysohran keskilaatu lajikkeittain, kun lajike ilmoitettu viljapassissa ja lajiketta vastaanotettu useammalta tilalta. Lihavoidulla tekstillä kirjoitetut lajikkeet ovat Altian suosituslajikelistalla.

 

 

 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä