Olet täällä

EU:n öljy- ja valkuaiskasvien tuotantosidonnaiseen palkkioon yli 40 % korotus

Valkuais- ja öljykasvien viljelyyn lisäpanostusta

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi maatalouden tukijärjestelmiin tulee muutoksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) ovat sopineet lähes kolmen miljoonan euron lisäyksestä EU:n valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaiseen palkkioon vuodelle 2020. Pian alkavalla kasvukaudella EU-palkkion kokonaismäärä valkuais- ja öljykasveille kasvaa siten yli 40 prosentilla yhteensä 9 miljoonaan euroon.

"Omavaraisuuden kasvattamisella vahvistetaan myös ruokajärjestelmän huoltovarmuutta. Nyt sovitun lisäpanostuksen tavoitteena on auttaa kasvattamaan öljy- ja valkuaiskasvien pinta-alaa jo tulevalle kasvukaudelle. Samalla parannetaan kotimaisen rehuvalkuaisen ja valkuaiskasvien saatavuutta nykyisestä", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

"Nykyisessä epävarmassa maailmanmarkkinatilanteessa valkuaisomavaraisuuden nostaminen on entistäkin tärkeämpää", ministeri Leppä korostaa.

Lisätuki C-tukialueen emolehmä- ja sonnipalkkiosta

Valkuais- ja öljykasvien palkkioon siirrettävä määrä vähennetään C-tukialueen emolehmien ja sonnien EU-palkkioista. C-tukialueen naudanlihantuottajille tämä vastaava euromäärä korvataan kansallisen pohjoisen kotieläintuen korotuksella.

Valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaisen palkkion määrää on mahdollista EU-säädösten perusteella korottaa, koska näiden kasvien viljelypinta-ala on viime vuosina jäänyt selvästi alle komissiolle ilmoitetun ns. viitetuotantoalan, joka on noin 170 000 hehtaaria.

Lopullinen päätös tukisiirrosta sekä tuotantosidonnaisten EU-palkkioiden tukitasot (€/hehtaari) täsmentyvät loka- marraskuussa.

Suomi sai luvan alentaa herneen ja härkäpavun siementen itävyysvaatimusta

Suomi haki komissiolta poikkeuslupaa alentaa herneen ja härkäpavun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta, koska herne- ja härkäpapuerien itävyydessä on ollut viime kasvukauden jälkeen ongelmia. Aloite hakemukseen tuli Siemenkauppiaitten yhdistykseltä. Komissio myönsi Suomelle poikkeusluvan viime viikolla.

Ruokavirasto voi sertifioida alennetulla itävyydellä yhteensä 130 000 kiloa härkäpavun ja 240 000 kiloa herneen sertifioitua siementä tietyistä lajikkeista. Erien itävyyden tulee olla vähintään 70 prosenttia.

Tälle keväälle saadaan alennetun itävyysvaatimuksen myötä markkinoille vielä jonkin verran sertifioitua herneen ja härkäpavun siemeneriä ja kiinnostuneiden viljelijöiden kannattaa seurata ilmoituksia ja olla pian yhteydessä siemenalan toimijoihin ja pakkaamoihin.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä