Olet täällä

Houkutteleva hintataso ja kesäkuun kylvöajankohta suosivat nyt kevätrypsiä

Vuoden alkupuoliskon aikana markkinatilanne on suosinut öljykasvien hintakehitystä. Sen seurauksena öljykasvihinnat Euroopassa ovat nousseet poikkeuksellisen korkealle tasolle. Pariisin Euronext-hyödykepörssin rapsin hintanoteeraukset ovat olleet nousussa sekä vanhan sadon että tulevan kauden sadon suhteen.

Öljykasvien hintatasot Suomessa ovat myös olleet historiallisen korkealla tasolla. Öljykasveille on myös vahva kysyntä kotimaassa ja sadolle on tiedossa varma ostaja. Kotimaisen öljykasviraaka-aineen saatavuus on myös ensisijaisen tärkeää. 

Öljykasvien viljelyn kannattavuus on hyvällä tasolla, mikä käy ilmi ProAgrian lohkotietopankin kannattavuuslaskelmissa myös viljelyvuonna 2020. Hintatasot ovat kuitenkin kehittyneet huomattavasti laskelmien aineistona käytetyistä hintatasoista. Tämänhetkinen historiallisen korkea hintataso vaikuttaa myös kannattavuuteen poikkeuksellisen positiivisesti.

Kevätrypsi myöhästyvien kylvöjen varteenotettava vaihtoehto

Tänä keväänä viileät sääolot ja toistuvat sateet ovat viivästyttäneet kylvöjä. Monin paikoin kylvöjen saattaminen loppuun ajoittuu totuttua myöhäisempään ajankohtaan.

Myöhäiseen kylvöön soveltuu erinomaisesti kevätrypsi, jonka viljelyvarmuus on omaa luokkaansa. Rypsi vaatii rapsia lyhyemmän kasvuajan ja soveltuu siksi kylvettäväksi hyvin vielä kesäkuun puolellakin. Myöhäisessä kylvössä maa on usein lämmin, jolloin kasvuston taimettuminen on nopeaa ja tasaista. Kasvuston onnistunut ja tasainen kasvuunlähtö on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä.

Myöhäisessä kylvössä pystytään muokkauksien kautta hyödyntämään myös rikkakasvien mekaanista torjuntaa. Lisäksi kasvurytmiltään nopea rypsikasvusto on usein myös vastustuskykyisempi tuholaisia kohtaan.

Öljykasvit tuovat toivottua monipuolisuutta maatilojen viljelykiertoon ja katkaisevat tautipainetta lohkoilla. Lisäksi öljykasvit tarjoavat huomattavaa esikasviarvoa viljelykierron seuraaville kasvilajeille. Viljely onnistuu tutulla viljatilan kalustolla ja ajoituksellaan tasaa myös työhuippuja keväällä ja syksyllä. Puitava sato on tiivistä tavaraa, joka osaltaan säästää myös varastotilaa.

Kevätrypsin siementen saatavuus on toistaiseksi hyvällä tasolla, ja kokemusten mukaan Buteo-peittauksen teho kirppoja vastaan on hyvä.

Myöhäisille kylvöille kannattaa siis hyödyntää öljykasvien monipuolisuus ja houkutteleva hintataso, ja tarttua kevätrypsin tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä