Olet täällä

Kasvianalyysillä suurempiin ja laadukkaampiin satoihin

Kasvin kasvun voimakkuus, tuottavuus, kasvin terveydentila ja kyky toipua kasvitautien aiheuttamasta rasituksesta on riippuvainen kasvin ravinteiden saannista ja kyvystä ottaa niitä. Ammattiviljelijälle käyttökelpoinen työkalu tämän selvittämiseksi on Eurofins Viljavuuspalvelun kasvianalyysi. Kasvianalyysin voit tehdä kasvista tai hedelmistä. Normaalin kasvin ravinnetilan selvittämisen yhteydessä on mahdollista teettää samalla haitallisten aineiden, kuten raskasmetallipitoisuuksien ja kasvinsuojeluaineiden jäämien selvityksiä.

Tulokset raportoidaan aina helposti ymmärrettävässä muodossa tulkittuina. Tulosten mukana tulee joko yksityiskohtainen toimenpidesuositus tai vähintään tulostentulkinta luokiteltuna tai taulukkomuodossa. Peruskasvianalyysi tulkintoineen valmistuu laboratoriossa noin viikossa.

Eurofins on kerännyt eri viljelykasvien ravinnetilastoja jo 25 vuoden ajan.  Tulosarkisto sisältää yli 80:n eri viljelykasvin ja 200 lajikkeen ravinnetiedot. Näitä tietojen avulla on ollut mahdollista laatia tulkinta, joka on saatavilla seuraaville yleisimmille viljelykasveille:

  • viljoille
  • hedelmille
  • juurikasveille
  • vihanneksille
  • kuitukasveille
  • erikoiskasveille, soijalle, tupakalle, humalalle, teelle jne.
  • koristekasveille
  • havupuille
  • lehtipuille ja pensaille

Analyysin laajuus voidaan valita tarpeen mukaan. Viljojen ja öljykasvien ravinnetilan selvittämiseen riittää monesti suppea kasvianalyysi, jossa analysoidaan typen, fosforin, kaliumin, boorin mangaanin sekä rikin pitoisuudet. Mikäli olet kiinnostunut myös hivenravinteista, voidaan analyysiä täydentää myös raudan, kuparin sekä sinkin analyysillä.

Muille kasveille, kuten hedelmä- ja marjakasveille, perunalle, vihanneksille suositellaan tehtäväksi aina laaja kasvianalyysi. Näissä kasviryhmissä hivenravinteiden merkitys odotettavissa olevaan sadon määrään ja laatuun on isompi. Lisäksi rehukasveilla on tärkeää myös sen sisältämän hivenaineiden, kuten sinkin ja seleenin määrä.

Edellä mainittuja analyysejä on mahdollista täydentää tarpeen mukaan esimerkiksi kloridi, nitraatti, koboltti, pii, molybdeeni, vanadiini sekä seleeni määrityksillä.

Viljelijän kannattaa valita laboratorioyhteistyökumppaniksi maatalouteen erikoistunut Eurofins Viljavuuspalvelu Oy. Laboratoriomme menetelmät ja laitteet ovat yhteistyössä muiden Eurofins laboratorioiden ja maatalouden tutkimuslaitosten kanssa valittu maatalouden tarpeisiin sopiviksi ja niiden tulokset vastaavat tulkinnoissa käytettäviä vertailuarvoja. Lisäksi maatalouden analyysitarpeisiin perehtynyt ammattitaitoinen henkilöstömme osaa auttaa valitsemaan tarpeisiinne sopivan analyysivaihtoehdon ja auttaa Teitä tulosten tulkinnassa ja soveltamisessa käytäntöön.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä