Olet täällä

Perunan ruttosuojaus pidettävä nostoon saakka

Viime viikkojen kuiva ja aurinkoinen sää on nostanut esille kysymyksen ruttosuojauksen tarpeellisuudesta.

Viime viikkojen kuiva ja aurinkoinen sää on nostanut esille kysymyksen ruttosuojauksen tarpeellisuudesta.Varsiruttoa on tänä kesänä esiintynyt runsaasti

Perunaruttoa on esiintynyt paikoin runsaasti, riippumatta millaista rutontorjuntaohjelmaa on noudatettu. Hyvin harvassa ovat ne pellot, joissa ruttoa ei esiinny lainkaan.

Euroopan ruttotutkijoiden  uusimpien suositusten mukaan parhaiten mukularuttoa vastaan suojaavat Ranman Top, Infinito ja Leimay. Tässä vaiheessa ruiskutuskautta Infiniton maksimikäyttömäärä per kasvukausi tulee vastaan, joten viimeiset ruiskutukset on syytä tehdä Ranman Topilla tai Leimaylla. Molempien käyttömäärä on 0,5 l/ha ja varoaika 7 vrk. Ruiskutusväli aurinkoisen säätyypin vallitessa on 7-10 vrk. Ranman Topin maksimikäyttömäärä on 3 krt / kasvukausi.

Perunan varsien kemiallinen hävittäminen on myös suositeltavaa, etenkin jos kasvustossa on merkkejä rutosta. Ruttoiseen kasvustoon ei suositella varsiston hävittämistä murskaamalla, vaan ensimmäinen ruiskutus tehdään täyteen kasvustoon joko Reglone 2,0 l/ha tai seoksella Spotlight Plus 0,5-1,0 l/ha ja Reglone 1,5 l/ha. Tarvittaessa uusintaruiskutus 3-5 vrk päästä Reglonella 1,0-2,0 l/ha. Mukularuttosuojan varmistamiseksi Reglonen joukkoon voi lisätä RanmanTopia 0,3-0,5 l/ha. Reglone itsessään tuhoaa kasvustossa ruiskutushetkellä olevat ruttoitiöt.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä