Olet täällä

Kartongin, sellun ja sahatavaran vienti kasvussa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan kartongin, sellun ja sahatavaran vienti tulee kasvamaan kuluvana vuonna.

Suomen metsäteollisuuden tärkeimpiä vientimaita ovat Britannia, Saksa, Ruotsi ja USA. Näissä maissa talouskasvun ennustetaan pysyvän hyvänä. Kiinassa talouskasvu painottuu yksityiseen kulutukseen, mikä myös lisää metsäteollisuustuotteiden kysyntää.

Sahatavaran ja vanerin tuotanto- ja vientimäärien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna, kun rakentaminen Euroopassa ja Suomessa kiihtyy. Myös sellun ja kartongin kysynnän ennustetaan kasvavan.  Paino- ja kirjoituspaperin kysynnän arvioidaan puolestaan heikkenevän.

Suomessa markkinahakkuiden odotetaan lisääntyvän tänä vuonna muutaman prosentin verran. Raakapuun kantohintojen arvioidaan jäävän lähelle viime vuoden tasoa.

Lähde: Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä