Olet täällä

Onnistunut palontorjunta vaatii toimivan alkusammutuskaluston

Tulipalon havaitseminen säikäyttää aina jokaisen. Usein arvokasta aikaa hukataan, kun joudutaan etsimään alkusammutuskalustoa tai huomataan sen puuttuvan kokonaan.   

Sammuttimien paikat tulee merkitä ja ne pitää sijoittaa näkyvästi sekä esteettömästi saataville. Tärkeätä on, että sammuttimet löytyvät ulko-ovien pielistä. Käyttötila ja sen jakaantuminen osastoihin ratkaisee vaadittavien sammuttimien määrän.  Yhtenäisissä avoimissa tiloissa tarvitaan vähemmän alkusammutuskalustoa kuin osiin jaetussa. Maatilan eri rakennusten alkusammuttimien sijoittelun ja määrien osalta tulee noudattaa pelastusviranomaisen ohjeita.

Sammuttimien noutomatkan pituus ei saisi ylittää 30 metriä. Tilan pihapiirissä tulisi olla näkyvillä ainakin yksi alkusammutuskalusto.

Alkusammutuskaluston laatu kannattaa valita kohteen tai tilan mukaan, jonka turvaksi sammutin valitaan. Sammutettava kohde voi olla kiinteän materiaalin, palavan nesteen tai kaasun palo.  

Jauhesammutin on yleisin sammutintyyppi. Se soveltuu lähes kaikkien palojen sammuttamiseen.  Nestesammuttimet soveltuvat sisätiloissa syttyneiden palojen sammuttamiseen, jolloin jälkisiivoukset jäävät vähäiseksi.  Sähkölaite- ja konetilojen sammuttamisessa hiilidioksidisammutin tukahduttaa alkupalot tehokkaasti, mutta säästää laitteistot jälkipuhdistuksesta.  Suurien palokuormien varastoissa kuten rehu- ja kuiviketiloissa palo leviää voimakkaasti, jolloin tarvitaan suurempia määriä sammutusainetta. Tehokkain alkusammutus on tällöin lämpimälle puolelle sijoitettu vesipaloposti, jolla paloa voidaan hillitä ennen pelastuslaitoksen saapumista.

Tilalla tulee olla tarkastettuja, määräysten mukaan huollettuja ja merkittyjä (6kg:n  27 A 144 BC ) teholuokan käsisammuttimia seuraavasti:

  • 1 kpl / tuotantorakennuksen jokaista uloskäyntiä tai 200..500 neliötä kohden  (max. noutoetäisyys 30 m, riittävä myös sisätilojen moottorityökoneille)
  • 1 kpl / kattilahuone, konesuoja rehun käsittelytila ja viljankuivaamo
  • 1 kpl / leikkuupuimuri ja moottoroidut työkoneet (ei maatilatoiminnassa käytettävät traktorit)
  • 2 kpl / tulityöpaikka ( 43 A 183 BC teholuokan,12 kg:n sammutinta)

Alkusammutuskaluston sijaitessa kylmissä tiloissa huoltotarkastus tulee suorittaa vuoden välein ja muualla kahden vuoden välein.

Tervetuloa Okraan LähiTapiolan Sankarikoulutukseen, jossa voit kerrata myös alkusammuttimien käytön!

                                          

Otsikko: 

Kommentit