Olet täällä

Kunnostettu säiliö säästää luontoa ja traktoria

Maatiloilla säilytetään suuriakin määriä polttoainetta. Kun öljyn hinta on alhaalla, ostaa moni isomman erän kuljetuskustannuksissa säästääkseen. Vanhankin säiliön voi ottaa käyttöön, kun se tarkastetaan ja kunnostetaan.

”Öljyjen varastointi on ympäristösuojelulain mukaisesti vaativaa toimintaa. Säiliöiden kunnon laiminlyönneistä johtuvista vuodoista voi aiheuttajalleen koitua ikäviä seurauksia – pilaahan litra öljyä miljoona litraa vettä”, muistuttaa riskipäällikkö Juhani Savolainen LähiTapiolasta.

Hän painottaa, että öljyn varastoinnissa tulee aina muistaa huomioida huolellisuus, ennalta ehkäisy, varovaisuus ja mahdollisten haittojen minimointi. Säiliöiden tulee olla riittävän vahvoja ja varastointitilojen rakenteissa on huomioitava mahdollisten vuotojen valumien hallittu ohjaus valuma-altaisiin.  

Nykykoneet eivät siedä epäpuhtauksia

”Säiliön kunnosta on tärkeätä huolehtia, koska muuten polttoaineen mukana kulkeutuu traktoriin ylimääräistä sakkaa, joka vahingoittaa moottoria. Pohjaproppukin pitäisi avata säännöllisesti, jotta kertynyt vesi pääsisi pois. Polttoaineen sekaan joutunut vesi aiheuttaa harmia moottorityökoneille. Säilön kunnostettavaksi vieminen vaati tyhjennyksen ja kuljetuksen Härmään. Tämä on ollut pieni kynnys, mutta se kannatti”, kertoo kortesjärveläinen Eero Hautala tyytyväisenä juuri kotiutuneen säiliön vieressä.

Hän valitsi vanhalle säiliölleen kunnostuksen, koska uuden hankkiminen olisi tullut yli kaksi kertaa kalliimmaksi. Uusi säiliö olisi maksanut noin 2 000 euroa, kun kunnostaminen maksoi 700 euroa. Hautalan tilalla polttoaineille on kaksi säiliötä – toinen kesä- ja toinen talvilaadulle. Kunnostuksesta vastasi härmäläinen Farmtools Oy. 

Maatiloilla monenmoista säiliötä

Farmtoolsin toimitusjohtaja Johanna Ratia kertoo, että maatiloilla on monenlaisia polttoaineen varastointiin tarkoitettuja säiliöitä. Erityisen kirjavaa laatu on ennen 80-lukua valmistetuissa säiliöissä. Käytössä on myös omavalmisteisia säiliöitä, jotka eivät kaikissa tapauksissa ole tehdastekoisia huonompia.

”Tärkeintä on, että maatiloilla tarkkaillaan säiliöiden kuntoa.  Säiliö kannattaa toimittaa kunnostukseen viipymättä, jos sillä on ikää yli 20 vuotta, se on vaurioitunut, jalusta on painunut tai pohja kostuu vuotamisesta johtuen. Ratia kehottaa toimimaan viipymättä, jos maaperässä havaitaan öljyä, säiliön hitsaussaumoissa näkyy laikkuja tai ympäristö haisee öljylle.  Kun otetaan käyttöön vanhoja jo syrjään siirrettyjä säiliöitä, ne tulee kunnostaa aina ennen täyttöä”, Ratia muistuttaa.

Peruskunnostus pitkällä kokemuksella

Jos tarvetta korjaamiselle ilmenee, kannattaa olla yhteydessä Farmtoolsiin, jolla on käytössään 10-kohdan kunnostusohjelma, jossa säiliö hiekkapuhalletaan, pohjapala poistetaan koko säiliön mitalta noin 40 sentin leveydeltä, sisäpuoli puhdistetaan imurilla ja sen kunto katsastetaan, uusi pohjapala hitsataan uuden säiliön tapaan, koeponnistamalla varmistetaan hitsaussaumojen pitävyys, pinta hiotaan ja fosfatoidaan, tarvittavat varusteet kiinnitetään, hiotaan ja maalataan. Viimeistelytöiden yhteydessä tehdään lopputarkastus. 

Ratia suosittelee kunnostuksen yhteydessä lisäämään säiliön turvallisuutta varusteilla kuten ylitäytön- ja lapon estimillä. Valuma-allas on pakollinen säiliön alla pohjavesialueilla. Myös uudet ympäristömääräykset saattavat vaatia polttoöljyn varastoinnin valuma-altaassa.

Farmtools on kunnostanut säiliöitä jo 90-luvulta asti. Kunnostettavat säiliöt voi joko kuljettaa itse Härmään antaa sen maatalouskaupan kautta hoidettavaksi. Farmtools kunnostaa vuosittain satoja säiliöitä. Korjaus kestää noin kolme viikkoa.

”Teräksiset polttoöljysäiliö ja peruskunnostus ovat aina 100 % kierrätystä. Kunnostus moninkertaistaa säiliön käyttöiän. Meille on tullut jo useita toista kertaa kunnostettavia säiliöitä”, Ratia iloitsee.

Teksti ja kuva: Katariina Anttila

 

Otsikko: 

Kommentit