Olet täällä

Riittääkö Suomessa ruista?

Mediassa uutisoitu ja sosiaalisessa mediassa esiin nostettu huoli lämpötilavaihteluiden sekä vähäisen lumipeitteen vaikutuksesta syysviljapeltoihin on herättänyt paljon keskustelua kotimaisen rukiin riittävyydestä. Huoli kasvustojen kunnosta onkin todellinen ja talvivaurioiden riski suuri lämpötilan sahatessa ylös alas kasvustojen ollessa vailla lumipeitettä.     

Syksyllä 2019 ruista kylvettiin Luonnonvarakeskuksen ennakollisten syyskylvötilastojen mukaan 24 000 ha. Tämä pinta-ala on toki 5 500 ha vähemmän kuin vuonna 2018. Tuolloin ruis päästiin kylvämään otollisissa olosuhteissa, sillä syksy oli erinomaisen lämmin ja sopivan kuiva. Viiden vuoden keskimääräinen ruisala on ollut n. 29 000 ha, eli nyt kylvetty pinta-ala on hieman alle keskiarvon.

Luomuruista kylvettiin 2019 Luonnonvarakeskuksen mukaan tilastohistorian suurimmalle pinta-alalle 5 500 ha.

Viime satokaudella 2019/20 saatu kotimaan ruissato oli huimat 180 000 tn, joka oli mm. Luonnonvarakeskuksen mukaan suurin lähes 30 vuoteen. Koska tavanomaisen rukiin kotimaan kysyntä vuosittainen on lähes vakio ollen 100 000 tn ja koska tuotantoa oli 180 000 tn, niin rukiin loppuvarastot kasvoivat huimasti. Marraskuussa kokoontuneen VYR:n viljamarkkinatyöryhmän arvion mukaan varastot olisivat kauden loppuessa (1.7.2020) 140 000 tn. Tämä riittää pitkälti täyttämään Suomen käyttötarpeen tasaisen käytön mukaan jopa yli puolitoista vuotta.

Tarkasteltaessa arviota luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2019/20 huomataan, että luomuruista saatiin myös tuotettua suuria määriä, 9 100 tn (vuoden 2018/19:n sato oli 4 200 tn, v. 2017/18:n 5 800 tn ja v. 2016/17:n 7 800 tn). Suuren tuotantomäärien ansiosta myös luomuruista on markkinoilla hyvin liikkeellä. Keskimäärin luomuruista käytetään markkinakausittain n. 5-6 000 tn.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei ruis ole loppumassa kuluvan vuoden aikana Suomesta. Talvivauriotilannetta on vaikea ennustaa ja keväällä nähtäväksi jää, koskeeko huono talvehtimistilnne vain yksittäisiä lohkoja alueellisesti, vai onko suuria pinta-aloja tuhoutunut.

Luomurukiin pinta-ala on kasvanut, mutta talvivahinkojen vaikutusta ei pystytä ennen kevättä myöskään näiltä pelloilta arvioimaan.

 

Lähde: VYR (Vilja-alan yhteistyöryhmä).

 

Kommentit

Anonymous

125 euroa tonni miinus rahti kotimaisten kauppiaiden kiinnityksissä ensi vuodelle kyllä osoittaa sen, että ruista on seuraaviksi vuosiksi aivan liikaa. Hybridiruis itse asiassa on syysvehnää paljon riskialttiimpi vetiselle talvelle, nytkin syysvehnä senkun tihenee tällaisena kylmänä keväänä, ruis on tehnyt harvakseltaan 20 cm korren, ensi kesä on taas torajyvävuosi.

Ja syysvehnän hinta 145+, ei siis ole vaikea tehdä valintaa, jos yleensäkään rupeaa syysviljojen kanssa pelaamaan.

Samankaltaista sisältöä