Olet täällä

Viljelykiertomalli

Viljelykiertolannoitusmalli on tapa hahmottaa viljelytoimintaa yhden vuoden toimintaa kattavammin. Eri toimenpiteille suunnitellaan sopivat vaihtoehdot muutaman vuoden ajanjaksolle. Paikantamalla kasvua rajoittavat tekijät ja optimoimalla lannoituksen sen mukaan saat viljelypanokset mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja satotasot nousuun. Viljelykiertoajattelu ei sido viljelijää vaan eri toimenpiteiden suunnittelu yhtä vuotta kauaskantoisemmin antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen tavoitteiden saavuttamiseen.  

Viljelykiertolannoitusmalli koostuu: 

  • Tilannekuvan hahmottamisesta analyysien ja pellolla tehtävien havaintojen avulla. Satotasoa rajoittavien tekijöiden tunnistaminen. 
  • Maan happamuuden säädön ja hivenlannoituksen suunnittelusta, jotka toteutetaan Soilfoodin kalkeilla ja hivenlannoitteilla sopivana ajankohtana. 
  • Kesällä tai syksyllä muutaman vuoden välein lisättävistä eloperäisistä maanparannusaineista, kuten Soilfood Maanparannuskuiduista, joilla maahan saadaan runsaasti orgaanista ainesta ja orgaanisia ravinteita sekä mm. fosforia ja rikkiä usean vuoden tarpeeseen. 
  • Liukoisen typen täydennyslannoituksesta keväällä esimerkiksi Soilfood Boostien avulla. 
  • Kasvustoanalyysistä, jonka perusteella typpi- ja hivenlannoitusta täydennetään tarvittaessa.