Olet täällä

Sokerijuurikkaan viljelyohjeet

Viljelyohjeiden tavoitteena on parantaa sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuutta lisäämällä sokerisatoa merkittävästi ja alentamalla tuotantokustannuksia. Samalla pyritään varmistamaan, että sokerijuurikasta viljellään ympäristön ja kuluttajien kannalta kestävästi ja turvallisesti.

Pellon kunto

Olemme koonneet Sucroksen verkkosivuille sokerijuurikkaan viljelyn kannalta tärkeää tietoa pellon kunnosta. Lisätietoa löytyy kalkituksesta, ojituksesta, sokerijuurikkaan hyödyllisyydestä viljelykierrossa sekä juurikasta vioittavista valmisteista. Siirry Sucroksen sivuille lukemaan lisää. 

Muokkaus

Sokerijuurikaspellon muokkaukseen liittyvää tietoa löytyy sekä Sucroksen verkkosivuilta että Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen verkkosivuita

Kylvö

Mitä aikaisemmin juurikkaan kylvötyöt päästään aloittamaan, sitä paremmat mahdollisuudet on saada hyvä sato. Kylvö aloitetaan tavallisesti huhtikuun loppupuolella – toukokuun alussa maalajista ja sijainnista riippuen. Siirry Sucroksen sivuille lukemaan lisää

Lannoitus

Muiden peltokasvien tapaan juurikkaan lannoitus perustuu maan viljavuuteen. Typpeä tarvitaan maalajista riippuen 100 – 140 kg hehtaaria kohden ja muita ravinteita tarpeen mukaan. Juurikasmaalle soveltuu erinomaisesti myös orgaaninen lannoite, kuten karjanlanta. Siirry Sucroksen sivuille lukemaan lisää. 

Kasvinsuojelu

Sokerijuurikas kasvaa aluksi hitaasti. Tämän takia rikkakasvien torjunta heti kasvukauden alussa on ensiarvoisen tärkeää. Suomen olosuhteissa ruiskutusta tuhohyönteisiä vastaan tarvitaan vain harvoin, sillä siemenen peittaus suojaa kasvukauden alussa taimia riittävästi. Siirry Sucroksen sivuille lukemaan lisää. 

Korjuu ja aumaus

Sokerijuurikkaan korjuukausi alkaa tavallisesti syyskuun lopulla ja kestää 3–5 viikkoa. Suomessa juurikkaan kasvu jatkuu yleensä lokakuun puoliväliin asti, ja sen laatu paranee samanaikaisesti. Yleinen suositus on, että juurikas nostetaan sisämaassa lokakuun 20.päivään mennessä ja rannikollakin lokakuun loppuun mennessä. Sokerijuurikassato korjataan täysin koneellisesti. Siirry Sucroksen sivuille lukemaan lisää.