Olet täällä

MTK Markkinakatsaus: Kaikille viljoille tarvetta seuraavalla satokaudella

Luonnonmukaisen tuotannon kehitys vuonna 2018

Vuonna 2018 luomualojen ja -tilojen kehityksessä nähtiin selkeää kasvua. Ruokaviraston julkistaman tiedon mukaan vuonna 2018 alkutuotannon luomutoimijoiden kokonaismäärä oli 5129 (muutos +10 %), joista 1037 on kotieläintiloja (muutos +6 %). Luomun ja siirtymävaiheen yhteispinta-ala oli 296 645 hehtaaria vuonna 2018, jolloin luonnonmukaisen tuotannon pinta-alan osuus on 13,1 prosenttia.

Vilja- ja valkuaiskasvien kohdalla eniten kehitystä nähtiin vehnän, ohran ja rypsin kohdalla. Puutarhakasvien kohdalla suurin kasvu tapahtui porkkanan ja mansikan tuotantoaloilla. Kotieläinpuolella eniten prosentuaalista kasvua vuoteen 2017 verrattuna eläinten kappalemäärän perusteella oli kuttujen, karjujen ja kukkojen kohdalla.

Luomun kiinnostus on tällä ohjelmakaudella ollut ennustettua suurempaa, jolloin kuluvan ohjelmakauden luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen varatut rahat ovat sidottu nykyisen tuotannon tasoon. Tämän hetken tiedon mukaan uusia luomusitoumuksia ei siis enää pystytä tekemään tällä ohjelmakaudella.

Viljamarkkinat

Viime vuoden kotimaan viljasato jäi matalalle tasolle, noin 2,7 miljoonaan tonniin. ​Maissia on tuotu noin 70 000 tonnia korvaamaan rehuvehnää ja rehukauraa. ​Ohran vienti on takkuillut ja siksi koko EU-alueella sen hinta on vajonnut. ​Saudi-Arabia ja Kiina ovat ostaneet vähemmän ohraa​.

Kauran laatukriteereitä on alennettu tälle markkinakaudelle, mutta se ei tule pätemään uuden satokauden kauralle. ​Nyt kannattaa myydä kaikki siiloista löytyvä kaura ja sopia toimituksesta. Kauran vienti on vetänyt hyvin ja uuteen satokauteen lähdetään matalilla varastoilla. ​Kaikille viljoille on tarvetta seuraavalla satokaudella.

Maitomarkkinat

Maitomarkkinaa määrittävät mittarit kertovat tuotantovuoden EU:ssa käynnistyneen tasapainossa. Tammikuun tuotanto alitti 1,5 prosenttia vuodentakaisen ennätystuotannon. Kasvusuunta tuotannossa on kuitenkin tasaisen varma. Kahden ja kolmen vuoden vastaaviin lukemiin verrattuna viime tammikuun tuotanto oli noin 1-2,5 prosentin kasvussa.

EU oli vuonna 2018 toista vuotta peräkkäin maitomäärällä mitattuna maailman suurin maitotuotteiden viejä. Ero ei tosin ole iso Uuteen Seelantiin, joka yhdessä EU:n kanssa hallitsee yli puolta maailman maitotuoteviennistä.

EU:n komissio on toiveikas markkinatasapainon säilymisen suhteen. Komissio ennustaa maidontuotannon lisääntyvän kuluvana vuonna sekä EU:ssa (0,7 %) että maailmalla (0,5 %) hieman aiempaa maltillisemmin. Kysynnän kasvun arvioidaan tosin samoin hidastuvan.

Epävarmuutta pitää yllä Brexit. Komission mukaan UK on kartuttanut sopimuksettoman eron varalta maitotuotevarastojaan. Lisäksi nähtäväksi jää UK:n julkaisemien maitotuotteiden tuontitullien vaikutus tuotehintoihin.

Maidon keskimäärinen tuottajahinta EU:ssa laski komission ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 34,85 senttiin kilolta. Tuotannon katetta pienentää rehujen vetämänä kohonnut tuotantokustannus.

Komission ennakkotilastosta ilmenevä Suomen maaliskuun tuottajahinta oli 38,00 senttiä. Myös meillä tuotantokustannus on kasvussa. PTT ennustaa rehujen, lannoitteiden ja energian kallistuvan tänä vuonna 3-4 prosenttia. Se arvioi hintojen nousun jatkuvan myös ensi vuonna.

Sianlihamarkkinat

EU:n sianlihan hinta lähti rajuun nousuun maaliskuussa. Taustalla on ASF:n nopea leviäminen Kiinassa ja muuallakin Aasiassa. Kiinan sikojen määrän arvioidaan vähenevän tänä vuonna 13 prosenttia tarkoittaen noin 374 miljoonan sian vähennystä. Kiinan sianlihan tuontikysyntä on kasvanut merkittävästi, mikä näkyy nyt EU:ssa voimakkaana hinnan nousuna.

Kananmunamarkkinat

Kananmunamarkkinat ovat haastavassa tilanteessa. Useampi ostaja on ilmoittanut luopuvansa virikemunien käytöstä muutaman vuoden kuluessa. Kantar TNS Agrin mukaan 58 prosenttia kananmunista tuotetaan virikehäkkikanaloissa, 33 prosenttia lattiakanaloissa, ulkokanaloissa 2 prosenttia ja luomukanaloissa 7 prosenttia. Nyt toivotaan maltillista muutostahtia tuotantotavan muutoksiin.

Kananmunien kulutuksen kasvu näyttää pysähtyneen. Tuotanto oli tammi-helmikuussa + 3,9 prosenttia vuoden takaiseen nähden.

 

 

Lähde: MTK:n markkinakatsaus 5/2019

Kommentit

Samankaltaista sisältöä