Olet täällä

Vähämerkityksisen kansallisen tuen enimmäismäärä kasvaa

Euroopan komissio hyväksyi helmikuun lopulla uudet säännöt vähämerkityksisen tuen (de minimis –tuen) käytölle, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Muutos tuli voimaan 14. maaliskuuta ja mahdollistaa aikaisempaa suuremman tilakohtaisen tuen maksamisen viljelijöille ilman komissiolta hankittavaa ennakkohyväksyntää. Muutos ei kuitenkaan vaikuta muihin de minimis -tuen käytölle annettuihin ehtoihin.

Vähämerkityksisen tuen käytön lisäämisen mahdollisuus on ollut Suomen toiveena jo pitkään. Suomi aikookin soveltaa uutta tilakohtaista kattoa Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisessa kansallisessa erityistuessa, joka on tarkoitus maksaa huhtikuussa. Lisäksi muutos otetaan huomioon, kun tehdään päätöksiä liittyen tällä hetkellä haettavana olevaan valtiontakaukseen maksuvaikeuksissa oleville maatiloille.

Tuen rajoite 15 000 eurosta 20 000 euroon

Tuen rajoite nousi 15 000 eurosta 20 000 euroon tilaa kohti kolmen vuoden aikana. Jos jäsenmaa rakentaisi vähämerkityksellistä tukea varten keskusrekisterin, uudet säännöt mahdollistavat myös, että rajoite olisi 25 000 euroa tilaa kohti kolmessa vuodessa. Korkeamman tilakohtaisen rajoitteen käytölle on myös eräitä muita ehtoja.

Suomi aikoo soveltaa ainakin ensi vaiheessa 20 000 euron rajaa, sillä keskusrekisteriä ei voida tässä vaiheessa ottaa käyttöön. Rekisterin kehittäminen vaatii usean ministeriön yhteistä selvitys- ja kehitystyötä, jossa arvioidaan muun muassa eri toimijoita velvoittavat uudet lainsäädäntötarpeet sekä tarkoituksenmukainen resurssien käyttö.

Euroopan komissio myös korotti tuen enimmäismäärää jäsenmaissa. Suomen aiempi rajoite oli 46,33 miljoonaa euroa ja uusi rajoite on 55,69 miljoonaa euroa kolmea verovuotta kohden. Jos Suomessa tehtäisiin keskusrekisteri olisi uusi rajoite 66,83 miljoonaan euroa kolmea verovuotta kohti.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä