Olet täällä

Ruokavirastolle ja ympäristökorvauksiin esitetään kohdennettavaksi lisärahoitusta

Hallitus esittää neljännessä lisätalousarvioesityksessään 3,3 miljoonan euron lisäystä Ruokavirastolle, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ympäristökorvauksiin esitetään 65 miljoonan euroa keväällä 2019 hyväksytyn ohjelmamuutoksen mukaisesti.

Ruokavirastolle esitetystä määrärahasta 3,0 miljoonaa euroa on lisärahoitusta toiminnan turvaamiseen ja runsaat 0,3 miljoonaa euroa tietojärjestelmähankkeisiin.

"Haluamme turvata Ruokaviraston tärkeän roolin niin CAP-valmistelussa, vienninedistämisessä, kuin ennaltaehkäisevissä toimissa koskien eläin- ja kasvitauteja. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää turvata Ruokaviraston ydintoiminnot maksajavirastona, jotta viljelijöiden tukimaksatuksissa ei ilmenisi viivästyksiä", korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 26.3.2019 hyväksytyssä ohjelmamuutoksessa lisättiin ympäristökorvauksiin yhteensä 70 miljoonaa euroa, josta 65 miljoonaa euroa toteutetaan vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisäksi eräitä maaseutuohjelman tukien myöntövaltuuksien uudelleenbudjetointeja. Näillä muutoksilla hallitus turvaa maaseutuohjelman 2014-2020 täysimääräisen toteutumisen. 

"Maaseutuohjelman täysimääräinen toteutuminen vahvistaa sekä elinvoimaista maaseutua että sen luonnonvarojen kestävää käyttöä", muistuttaa ministeri Leppä.

Tuottavuutta ja turvallisuutta tukeville hankkeille rahoitusta

Hallinnonalalla jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä. Ruokaviraston tietojärjestelmiin kohdistetun määrärahan lisäksi uudistetaan Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskusten hydrologista seurantajärjestelmää. Näihin uudistuksiin on osoitettu lisärahoitusta yhteensä vajaa 0,6 miljoonaa euroa.

Maanmittauslaitokselle esitetään 0,2 miljoonan euron lisäystä järjestelmämuutoksista, jotka aiheutuvat kansallista turvallisuutta alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa varmistavista lakimuutoksista.  Vuoden 2020 alusta voimaan tulevat säädökset aiheuttavat Maanmittauslaitokselle tarpeen kehittää kiinteistöjen omistusoikeuksien kirjaamiseen liittyviä prosesseja ja tietojärjestelmiä.

Kalatalousalueille ehdotetaan palautettavaksi noin 1,7 miljoonaa euroa puutteellisten yhteystietojen takia jakamatta jääneitä omistajakorvauksia. Yhteystiedot puuttuvat erityisesti monelta järjestäytymättömältä osakaskunnalta. Kalastuslain mukaisesti kalatalousalueiden on käytettävä palautettavat varat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan. Tällä kertaluonteisella menettelyllä hoidetaan kaikkien vanhan kalastuslain säännösten vuoksi jakamatta jääneiden omistajakorvausten palauttaminen kalatalousalueille.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä