Olet täällä

Maaseutumatkailu kasvaa hyvää vauhtia – nämä tekijät ovat suomalaisen maaseudun matkailuvaltteja

Suurimmalla osalla Suomen maaseutumatkailuyrityksistä on kotieläimiä. Kuvassa lampaita ja laumanvartijakoiria.

Maaseudulle suuntautuva matkailu on kasvanut alkuvuoden 2018 aikana ja kesäsesonki oli maaseudulla erityisen vilkasta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry tiedottaa.

MTK:n tiedot perustuvat kotimaisille maaseutumatkailuyrityksille suunnatuun suhdannekyselyyn, jossa tiedusteltiin yritysten kasvunäkymiä vuodelta 2018, sekä sitä, miten matkailua jatkossa edistetään. 

Valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä 62 prosenttia oli sitä mieltä, että kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2017, ja 25 prosentin mukaan matkailuvirta pysyi samana.

Ulkomaan osalta kasvuluvut olivat erittäin hyvät; ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi 48 prosentin mielestä, ja 37 prosenttia yrityksistä oli sitä mieltä, että määrä oli kesän 2017 tasolla. Vertailussa ja tuloksia peilatessa on syytä huomioida, että matkailuvuosi 2017 oli kokonaisuudessaan huomattavan kasvun aikaa erityisesti ulkomaisten matkailijamäärien osalta.  

Matkailuvalttina kotimainen ruoka ja Suomen luonto

Suomen neljä vuodenaikaa, luonto aktiviteetteineen sekä puhdas ja herkullinen suomalainen lähiruoka antavat hyvän kasvualustan matkailun ympärivuotiseen edistämiseen ja kehittämiseen maaseutualueilla ympäri Suomen.

Kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan käytännön toimet ja toimiva yhteistyö ovat avaimia matkailijamäärien kasvulle sekä näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiselle. 

Tänä kesänä mitattiin kotimaan kaikkien aikojen lämpöennätys ja helteistä kotimaan matkailukesää vauhditti menestyksekäs Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma:n kanssa yhteistyössä toteutettu 100 syytä lomailla Suomessa -kampanja.

Lähilomailun kasvua voi odottaa jatkossakin, sillä matkailijoiden tietoisuus matkailun ympäristövaikutuksista sekä lähilomailun helppoudesta ja eduista lisääntyy. Maaseudun matkailuyritykset panostavat entistäkin enemmän vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan sekä luonnonympäristön huomioonottoon.

Kotimaan matkailu ja ruoka esillä kansainvälisesti

Tulevan matkailuvuoden odotetaan lähtevän kovalla vauhdilla liikkeelle, sillä suomalainen maaseutu on vahvasti esillä tammikuussa 2019 International Grüne Woche -messuilla Berliinissä. Lisäksi ruokamatkailua maaseudullemme kehitetään osana elintarvikkeiden vientiä muun muassa Lomalaidun ry:n ja MTK:n vetämässä marraskuussa käynnistyvässä yhteishankkeessa.

Maaseudun kiinnostavia ja vetovoimaisia matkailukohteita tulee hyödyntää jatkossakin, esimerkiksi maamme alueellisten matkailuorganisaatioiden ja Visit Finlandin markkinointi- ja myyntikampanjoiden avulla. Maaseutumatkailun kotimaisen ja kansainvälisen myynnin lisäämiseen paneudutaan alan yrityksille ja kehittäjille 23. lokakuuta 2018 järjestettävässä Matka maalle -myyntitapahtumassa Keski-Suomessa Laukaalla.

 

Lähde: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Kyselyn lähde: Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen -kyselyt maaseutumatkailuyrittäjille 3/2018, 6/2018 ja 9/2018. Kyselyihin vastanneita maaseutumatkailuyrityksiä yhteensä 154 ympäri Suomen. Kyselyn toimeksiantajina MTK ry, Lomalaidun ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä