Olet täällä

Uusi OP-Vuokratuotto -rahasto mahdollistaa kotitalouksille hajautetun kiinteistösijoittamisen

OP-Rahastoyhtiö tuo markkinoille suoraan kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston. OP-Vuokratuotto sijoittaa noin puolet varoistaan asuntoihin, 30 prosenttia toimitiloihin ja enintään 20 prosenttia rakennuttamiseen.

Rahaston monipuolisen sijoitusvalikoiman mahdollistaa rahaston neuvonantajana toimiva Pohjola Kiinteistösijoitus sekä salkunhoitaja Pohjola Varainhoito. Pohjola Kiinteistösijoitus on yksi Suomen suurimpia kiinteistövarallisuuden hoitajia ja se vastaa myös rahaston rakennuttamishankkeista.

OP-Pohjolan saamien suorien asiakaspalautteiden sekä viimesyksyisen kotitalousbarometrin mukaan tämän tapaiselle tuotteelle on varsin paljon kysyntää. Vastaajia pyydettiin kyselyssä arvioimaan, mihin he haluaisivat sijoittaa ylimääräisen 100 000 euroa. Vastausten mukaan keskimäärin 22 prosenttia sijoitettaisiin sijoitusasuntoon.

- Asuntosijoittaminen on arkipäivää jo monille suomalaisille kotitalouksille. Yksityissijoittajien suorat asuntosijoitukset ovat kuitenkin usein liian keskittyneitä ja siten riskisiä. Lisäksi sijoitusasuntojen hallinnoinnista aiheutuu kovasti vaivaa, joka rahastossa ulkoistetaan ammattitaitoiselle salkunhoitajalle. Rahasto tuo hajautetun kiinteistösijoitussalkun yhä useamman piensijoittajan ulottuville. Lisäksi kiinteistösijoitukset tarjoavat aktiivisille osake- ja muille arvopaperisijoittajille omaisuuslajihajautuksen hyötyjä, OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Samuli Sipilä sanoo.

­- Rahaston salkussa vuokra-asunnot tarjoavat vakaata tuottoa. Sijoituskohteisiin kuuluvat toimitilat sekä uudiskohteiden rakennuttaminen tarjoavat korkeampaa tuottopotentiaalia sekä hajautushyötyä. Näihin kohteisiin kotitalous ei voi yleensä sijoittaa suoraan, Sipilä jatkaa.

Pitkäaikaiseen sijoittamiseen tarkoitettu OP-Vuokratuotto on sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahaston minimimerkintä on 30 000 euroa ja se on avoinna lunastuksille ja merkinnöille vuosineljänneksittäin. Rahasto-osuuksia merkitään osuuspankkien OP-Private-palveluiden kautta.

Rahasto maksaa vuosittain voitto-osuutena vähintään kolme neljännestä nettotuotoistaan, joten sijoittaminen muistuttaa suoraa kiinteistösijoittamista. Rahasto sopii kotitalouksien lisäksi pienille ja keskisuurille instituutiolle ja säätiöille.

Alkuvaiheessa OP-Vuokratuotto-rahaston ytimen muodostaa OP-Henkivakuutus Oy:ltä ostettava n. 50 miljoonan euron asuntokanta, joka painottuu pääkaupunkiseudulle. Kohteet on rakennettu 2000-luvulla, ja niiden vuokrausaste on keskimäärin 99 prosenttia.

 


OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 200 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee yli 13 000 työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2012 tulos ennen veroja oli 601 miljoonaa euroa ja tase 99,8 miljardia euroa 31.12.2012. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa asiakasta.

Samankaltaista sisältöä