Olet täällä

LähiTapiola Varainhoito on Suomen paras vastuullinen sijoittaja

LähiTapiola Varainhoito on saanut Scandinavian Financial Researchin (SFR) tutkimuksessa parhaan vastuullisen sijoittajan palkinnon.  Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa tämä vuonna. Titteliä tavoittelivat kaikki Suomessa toimivat varainhoitajat ja pankkiiriliikkeet sekä pohjoismaiset pankit.Palkinnon myöntänyt SFR on riippumaton suomalainen institutionaalisen varainhoidon ja yritysrahoitusmarkkinoiden tutkimusyritys. Parhaan vastuullisen sijoittaan titteli jaettiin SFR:n haastattelemien yli yhdeksänkymmenen instituutiosijoittajan vastausten perustella. Instituutiosijoittajilla tarkoitetaan muun muassa säätiöitä, liittoja, yhdistyksiä, eläkesäätiöitä ja -kassoja, seurakuntia, yliopistoja ja muita julkisyhteisöjä.


”Arvostamme tätä palkintoa suuresti.  Olemme erittäin ilahtuneita siitä, että Suomen suurimmat sijoittajat pitävät  vastuullisen sijoittamisen toimintatapaamme parhaana käytäntönä. Tämä palkinto kruunaa monen vuoden työn tulokset”, LähiTapiola Varainhoidon instituutioasiakkuuksista vastaava johtaja Satu Marttila sanoo.


Vastuullisuus konkretisoituu salkunhoitajan työssä


Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoittaja huomioi ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoitustoiminnassaan. LähiTapiola Varainhoidossa vastuullisen sijoittamisen kriteerit on integroitu osaksi yritysanalyysiä. ”Vastuullinen sijoittaminen näkyy kaikilla tasoilla, mutta konkretisoituu eniten salkunhoitajien työssä, sillä he tekevät vastuullisuusanalyysin seurattavista yhtiöistä. Analyysi auttaa meitä ymmärtämään syvemmin ja laajemmin yhtiöiden toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia”, Marttila kertoo.


LähiTapiola Varainhoito on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) vuoden 2010 alussa. Allekirjoituksella Varainhoito sitoutui noudattamaan ja edistämään ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia sijoitusanalyysissä, sijoituspäätöksissä sekä omistajapolitiikassa. Varainhoito on soveltanut sijoitusprosesseissaan omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita jo vuodesta 2007. Yk:n periaatteet vahvistavat LähiTapiola Varainhoidon omia vastuullisuusohjeita.


LähiTapiola Varainhoidon saavutukset
• 2013 LähiTapiola Varainhoito paras vastuullinen sijoittaja SFR:n tutkimuksessa
• 2013 Rahastoluokittaja Morningstar valitsee LähiTapiola Eurooppa-rahaston Suomen parhaimmaksi osakerahastoksi
• 2012 Tapiola Varainhoito Suomen paras instituutiovarainhoitaja SFR:n ja Prosperan tutkimuksissa
• 2012 ja 2011 Rahastoluokittaja Morningstar valitsee Maailma 50 -rahaston Suomen parhaaksi yhdistelmärahastoksi
• 2011 Lipper valitsee Maailma 20 -rahaston Pohjoismaiden parhaaksi yhdistelmärahastoksi vertailuryhmässään
• 2011 Tapiola Varainhoito toiseksi paras instituutiovarainhoitaja Suomessa SFR:n tutkimuksessa. Prosperan tutkimuksessa kolmanneksi paras instituutiovarainhoitaja Suomessa.
• 2010 Tapiola Varainhoito viiden kärjessä Suomen parhaiden instituutiovarainhoitajien joukossa Thomson Reuters Extel Survey -tutkimuksessa
• 2010 ja 2009 Rahastoluokittaja Lipper valitsee Maailma 50 -rahaston Pohjoismaiden parhaaksi yhdistelmärahastoksi vertailuryhmässään

Samankaltaista sisältöä