Olet täällä

Ilmoita myrskyvahingoista ensisijaisesti netin kautta

Eino-myrsky on tehnyt tuhojaan. Vahingon sattuessa ilmoitat siitä nopeimmin verkkopalvelumme tai lahitapiola.fin korvauspalvelun kautta. Ennen kuin ilmoitat vahingosta, kerää kaikki mahdolliset vahinkoon liittyvät tiedot jo valmiiksi asian käsittelyn nopeuttamiseksi. Kun vahinkoilmoitus on tehty, odottele rauhassa, käsittelemme vahinkoasiasi niin pian kuin mahdollista. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.Mitä tehdä, kun myrsky aiheuttaa vahinkoa?


Metsävahingot


Normaalista toimintamallista poiketen puunkorjuun voi aloittaa välittömästi, vaikka metsävahinkoa ei olisikaan vielä arvioitu. Vahinko voidaan korvata hakkuukoneen mittalistan perusteella tai vahinkoarvio pyytää jälkikäteen. Myrskytuhopuut korjataan omalle mittalistalle, jotta vahinkojen myöhempi arvioiminen on helpompaa. Nuoremmat 02-03 -kehitysluokan vahinkokuviot kannattaa hakata erikseen omalle listalleen, jotta odotusarvolisän laskeminen helpottuu.


Korvausperusteena on hakkuuarvon menetys, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, puutavaralajisiirtymän ja kohonneiden korjuukustannusten seurauksena. Vakuutus korvaa todellisen vahingon, kuitenkin enintään vakuutukseen valitun enimmäiskorvausmäärän. Pienemmissä, alle 300 m3:n vahingoissa voidaan maksaa korvauksena suoraan enimmäiskorvausmäärä, suuremmissa vahingoissa metsävahinkoarviossa on laskettu vahingon todellinen määrä. Mahdollinen odotusarvolisä korvataan täysimääräisenä enimmäiskorvauksen lisäksi.


Vahinkoarviota voi tarkentaa jälkikäteen, jos sille on tarvetta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi mittalistan perusteella korvattu vahinko, jossa metsään on jäänyt runsaasti pitkiä kantoja ja muuta puuta, joka ei ole mennyt hakkuukoneen mittalaitteen kautta tai jos vahinkoalueita löytyy lisää.


Pihapuut

Puiden raivaamisesta ja korjaustoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa LähiTapiolalle etukäteen. Ota pihasta yleiskuvia, joissa kaatuneet puut ja niiden sijainti tontilla näkyvät, sekä tarkempia kuvia vahingoittuneista puista ja kasveista. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita pyydettäessä. Merkitse ylös raivaamiseen ja korjaustoimiin kulunut aika sekä muut kustannukset. Tarkista myös, onko puu kaatunut hoidetulla piha-alueella vai tonttimetsässä ja merkitse se ylös.


Korvausta voidaan maksaa hoidetun piha-alueen vahingoista. Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan nurmikkoa, koristepuita, marjapensaita, muita istutuksia. Tonttimetsä, tonttitie, luonnontilainen tai hoitamaton alue eivät ole vakuutettuina. Raivauskuluina maksetaan puiden pätkiminen niin, että oksat ja runko voidaan kuljettaa pois tontilta. Puiden pilkkomista sauna- tai polttopuiksi asti ei voida vakuutuksesta korvata.


Jos puu on kaatumaisillaan vakuutuksessa vakuutetun rakennuksen (talo, autotalli, sauna tms) päälle, huolehdi lisävahinkojen rajoittamisesta. Kaada puu tai pyydä palokunta tai metsuri apuun. Puun kaatamisesta aiheutunut kustannus voidaan korvata vahingontorjuntakuluna, jos kaatamisella on estetty rakennuksen vahingoittuminen.


Pakasteet

Pakasteet säilyvät pakastimessa melkein vuorokauden, jos pakastinta ei avaa. Jos pakasteet ehtivät sulaa, kannattaa ne tyhjentää pakastimesta, jotta pakastin tai lattia ei pilaannu sulaneista pakasteista.


Jos pakasteet ovat pilaantuneet ja ilmoitat vahingosta LahiTapiolaan, listaa pilaantuneet pakasteet, niiden ikä, määrä ja arvo valmiiksi. Se helpottaa vahinkoasian hoitamista sekä korvauksen maksamista. Jos olet ostanut tuotteet, merkitse arvoksi ostohinta. Jos olet itse poiminut marjat/sienet tai metsästänyt, merkitse arvoksi hinta, jolla vastaavan tuotteen saisi kaupasta. Tärkeintä on, että listassa on lueteltu kaikki pakasteet ja niiden määrä.


Ennen kuin hävität pilaantuneet pakasteet, ota niistä valokuvia ja säilytä kuvat itselläsi.


Lue lisää myrskyvahinkojen torjunnasta ja korvauksista lahitapiola.fi.


 

Samankaltaista sisältöä