Olet täällä

Pakkanen koettelee putkistoja

Kovilla pakkasilla vesijohdot ovat alttiina jäätymiselle ja rikkoutumiselle. Tänä talvena ei kaikkialla Suomessa ole luntakaan tullut niin paljoa, että lumipeite toimisi putkia suojaavana eristeenä. Pidempikestoinen kylmä sääjakso lisää jäätymisvahinkojen riskiä.Putkien jäätymisestä aiheutuvat vesivahingot tulevat esille sään lauhtuessa. Kotikonstein putkistojen jäätymistä voi estää suojaamalla ne mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi peitteillä tai sanomalehdillä. Lisäksi putkien jäätymistä voi ennaltaehkäistä käyttäen lisälämmönlähteenä sähkölämmittimiä ja irtopattereita. Ulkona putkien eristämiseen soveltuu muun muassa lumi, turve ja eristevilla. Ensiapuna voi myös jättää vesihanan hitaasti valumaan, jolloin juokseva vesi estää jäätymisen.


"Putkia ei missään tapauksessa saa sulattaa avotulella. Turvallisin ja nopein putkien sulattaja on ammattimies, joka höyryn avulla sulattaa putket auki", korostaa palvelupäällikkö Jukka Sironen LähiTapiolasta.


Mikäli ammattilaista ei ole saatavilla, voi jäätyneitä putkia yrittää sulattaa varovasti myös itse käyttämällä sähkölämmittimiä. Vielä sulatuksen jälkeenkin on syytä valvoa, ettei putki ala vuotaa. Sulattamiskustannukset kuuluvat kiinteistön normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon eikä niitä näin ollen korvata vakuutuksista.


Miten vakuutusyhtiö korvaa jäätymisvahinkoja?


"Jäätymisestä aiheutuneita vuotovahinkoja korvataan suojeluohjeet huomioon ottaen vuototurvan sisältävistä vakuutuksista. Vuotojen aiheuttamat vahingot ovatkin yleensä monin verroin suuremmat kuin itse vuotavan putken korjauksesta aiheutuva kulu", toteaa Sironen.


Vakuutusten suojeluohjeissa kiinnitetään yleisesti huomiota jäätymisvahinkoihin. Yleisesti vakuutuksien suojeluohjeissa on muun muassa mainittu, että putkistojen jäätymisen estämiseksi tulee kylminä vuodenaikoina huolehtia, että kaikissa huonetiloissa on vähintään +10–12 °C:n lämpötila. Johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä, kun rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman edellä mainittua riittävää lämmitystä ja valvontaa. Lisäksi rakennuksen pääsulku on suljettava, jos asunnosta ollaan pois yhtäjaksoisesti yli viikon ajan. Pääsulun ollessa suljettuna eivät vahingot nouse suuriksi, jos vuoto kaikesta huolimatta sattuu.


Näiden lisäksi esimerkiksi jätettäessä mökkiä peruslämmölle on tärkeää huolehtia lämpimän ilman pääsystä kaikkiin tiloihin, joissa kulkee vesiputkia (esimerkiksi WC- ja saunatilat). Keittiön kaapiston alakaappien ovet on hyvä jättää auki.


"Suojeluohjeen laiminlyönnistä johtuvia vahinkoja ei yleensä korvata täysimääräisesti. Suojeluohjeen laiminlyöntiin perustuvia vähennyksiä harkitaan tapauskohtaisesti", Sironen sanoo.


 

Samankaltaista sisältöä