Olet täällä

Maatalousyrittäjä on tilan tärkein voimavara - katso video

Maatalousyrittäjä on itse tilansa tärkein tuotannontekijä, josta on pidettävä hyvää huolta. Hyvinvoivan ja tuottavan maatilayrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä, jonka työkyky sekä fyysinen ja henkinen terveys ovat kunnossa. LähiTapiolan, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n tuottaman Turvallinen maatila -videosarjan viides video keskittyy yrittäjän omaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä niistä huolehtimiseen. Muutaman minuutin mittainen Yrittäjä – tilan tärkein voimavara -video julkaistaan 12.5.

Ihmisen tärkeimpiä pääomia työelämässä on hänen työkykynsä. Perusta työkyvylle muodostuu fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta toimintakyvystä.  Muutokset niissä heijastuvat työkykyyn. Terveyden heikkeneminen uhkaa työkykyä, hyvä terveys taas tukee sitä.

Maataloustyö on perinteisesti ollut fyysisesti kuormittavaa. Työtahti on kova, päivät usein pitkiä ja työolosuhteet toisinaan hyvinkin haastavia.  Jos kuormitus vastaa maatalousyrittäjän ominaisuuksia ja toimintakykyä, on se usein vaaratonta. Mutta poikkeukselliset olosuhteet, työhuiput tai sairastuminen voivat nostaa kuormituksen liian kovaksi. Viime aikoina myös henkinen kuormitus tiloilla on kasvanut. Lisääntynyt byrokratia, tilakokojen kasvaminen sekä työn määrä ja sitovuus ovat lisänneet maatalousyrittäjän henkistä kuormitusta, haavoittuvuutta ja perheen ja työn yhteensovittamisen haastetta.

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön helpottavat kuormituksen säätelemisessä

Työstä irrottautuminen ja loman pitäminen ovat tärkeitä maatalousyrittäjän työssä jaksamisen kannalta. Työn tauottaminen, elpymisliikunta sekä säännöllinen päivä- ja viikkolepo ovat keinoja työkuormituksen säätelemiseksi. Riittävä lepo, fyysisen ja henkisen kunnon hoito sekä työterveyshuollon palveluiden käyttö auttavat maatalousyrittäjiä säilyttämään terveytensä jatkuvissa muutospaineissa.

Olemme ihmisinä erilaisia ja koemme painetta erilaisista asioista. Ei siis ole aina helppo tunnistaa niitä tekijöitä, jotka kuormittavat ja uuvuttavat. Työterveyshuollon yhtenä tehtävänä auttaa työn kuormitustekijöiden tunnistamisessa. Asiantuntijoilta maatalousyrittäjä saa tukea työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

[video:http://www.youtube.com/watch?v= B2GUZUnRvR8 width:550 height:309]

Myös jakaminen auttaa jaksamaan. Meistä jokainen tarvitsee jossain elämänvaiheessa toisten apua. Vertaistuki ja toimivat verkostot auttavat maatalousyrittäjää erilaisissa paineissa - ihmissuhteet, ystävät ja perhe ovat jaksamisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Yrittäjyyteen ja omaan ammattisektoriin liittyvien asioiden jakaminen on ensiarvoisen tärkeää henkisen kuormituksen tunnistamisessa. Maatalousyrittäjän työssä jaksamisen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta oleellista on se, miten yrittäjä hoitaa ja huoltaa itseään.

Yrittäjä – tilan tärkein voimavara -videon pääset katsomaan tämän viestin lopusta tai farmit.netin Videot-palvelusta

[video:http://www.youtube.com/watch?v=
B2GUZUnRvR8 width:550 height:309]

Lisätietoja maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista, turvallisuuden kehittämisestä ja riskien hallinnasta löydät LähiTapiolan, Melan ja MTK:n verkkosivuilta

http://www.lahitapiola.fi/www/maatilat

http://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi

http://www.mtk.fi/reppu/tyohyvinvointi/fi_FI/tyohyvinvointi/

[video:http://www.youtube.com/watch?v=B2GUZUnRvR8 width:550 height:309]

Samankaltaista sisältöä